Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

söndag 11 januari 2009

Vad har hänt i Gaza?

Eller rättare sagt: vad har INTE hänt i Gaza?

Svaret på den första frågan är deprimerande kort.


Det som har hänt i Gaza under Hamas är raketterror mot israeliska civila, förtryck mot minoriteter (kristna dödas, kvinnor förtrycks och politiska oppositionella kastas antingen av från taket på en sjuvåningsbyggnad eller, om de har ”tur”, skjuts i båda ben). Annat som har hänt är att Hamas nyligen infört korsfästelse och handavhuggning som straff.
Och för två veckor sedan beslutade Hamas i Gaza att man inte skulle förlänga ”vapenvilan” med Israel (under vilken Hamas ändå sköt 830 missiler mot israeliska civila) utan istället fördubblande och tredubblande antalet missilattacker per dag.

Så långt det som har hänt i Gaza under Hamas – och tidigare under Fatah.

Den andra frågan då? Vad är det som aldrig har hänt under Hamas styre av Gaza? Den listan är mycket längre, men lika deprimerande som listan ovan: Man har inte undervisat i fred och försoning.

Hamas stadgar, introduktion: ”Israel får existera tills Islam utplånar det, precis som Islam tidigare har utplånat andra.”

Hamas stadgar, paragraf 7: ”Profeten, Allah prisar honom, har sagt: ’Domedagen kommer inte förrän muslimerna strider mot judar och dödar dem, då judarna gömmer sig bakom stenar och träden. Då säger stenarna och träden ’O muslim, O Abdullah, en jude gömmer sig bakom mig, kom hit och döda honom’.”

Är det någon som fortfarande tror att Hamas krig mot Israel har med gränser att göra? Eller handlar det om primitiv rasism, den som bygger på förnekande av andra religioners rättigheter?

Man har inte ändrat tanken om att förgöra grannlandet Israel – kartor visar att ett tilltänkt arabiskt-muslimskt Palestina ska bestå av hela Israel och där judarna ska kastas i havet.

Hamas symbol . observera kartan - HELA Israel ska bli del av Palestina.
Gaza är som bekant redan kliniskt etniskt rensat från samtliga judar (bortsett från Gilad Schalit, en jude som i 930 dagar varit fastbunden i en fängelsehåla i Gaza utan att ens fått se solljuset) – till och med de döda judarna fick grävas upp och transporteras bort.Hamas indoktrinerar småbarn i våld, hat och antisemitism.

Man bygger inte fabriker, skapar inte arbetstillfällen, universitet. Man exporterar absolut inget – inget. Förutom 10 000 raketer som skjuts mot israeliska civila.


Hamas raketattacker utgör massterror mot Israels civila befolkning, här ett litet barn i Ashkelon efter att en missil landat i hans hem.

Palestinierna är bland de mest välutbildade i arabvärlden; internationella företag, banker, turistnäringen alla står i tur och väntar på att få etablera en produktiv verksamhet i Gaza. Det är inte Israels tillbomning av gränsövergångarna som har stoppat denna utveckling, utan det är Hamas konstanta raketregn på dessa gränsövergångar och städer i Israel som har tvingat stängningen. Orsak och verkan.

Annat som Hamas inte har gjort är att skydda sin egen befolkning. Om man startar ett krig genom att skjuta 10 000 raketer mot grannlandet och inte samtidigt skyddar den egna befolkningen mot det svar som komma skall i försöket att sätta stopp för attackerna, ja då är man förödande oansvarig mot den egna civila befolkningen. Hamas har regeringsmakten i Gaza. Regeringens främsta uppgift är att skydda den civila befolkningen. Hamas gör tvärt om – sätter de civila i direkt livsfara dels genom att skjuta missiler från civila områden, och dels genom att skjuta mot civila mål i Israel.Hamas skjuter missiler från bostadsområden.


Hamas använder civila – vuxna såväl som barn, som mänskliga sköldar åt sina ”soldater”.

Hamas har inte byggt ett enda skyddsrum under förberedelserna för detta krig. Den egna befolkningen är helt enkelt Hamas gisslan. Det enda bygge som Hamas har åstadkommit är tunnlar för insmuggling. Inte av mat eller medicin, utan insmuggling av terrorraketer.En Hamas terrorist som grävde en tunnel för smuggling av raketer får sjukvård av en israelisk soldat då tunneln kollapsade.

Enda vägen till en hållbar lösning i denna konflikt är att Hamas fullständigt omintetgörs eller grundligt reformeras. För palestiniernas skull. Och för israelernas. Vilket i förlängningen innebär för hela regionens skull, för fred i Mellanöstern är en topprioritet om mer blodsspilla ska undvikas i framtiden.

Etiketter: , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer