Om Ilya

Jag är utbildad lågstadielärare men arbetar idag som översättare samt skribent med Mellanöstern som specialområde.

Jag är också veteranbilsentusiast vars hjärta klappar för 50-talets engelska bilar. Inte låga öppna sportbilar utan vanliga familjebilar – vardagsmodeller som inga andra bryr sig om. Jag har skrivit mycket om veteranbilar, och har även gett ut en bok som lättsamt behandlar svårigheterna och humorn i att vara invandrare i Sverige.

Uppvuxen i Indien, England och Israel och nu boende i Sverige, anser jag att min bakgrund ger mig en unik insikt i Mellanösternkonflikten baserad på historiska, religiösa, multietniska och strategiska hänsyn. Tidigare medlem i ”fredsrörelsen” Shalom Akshav (Fred Nu), desillusionerades jag av dess blåögdhet och oförmåga att hantera palestinsk-arabisk orubblighet och terror.

Jag är fyrabarnspappa och om det är något jag brinner för är det den unga generationen. Det är nog därför jag störs så av oförrätter mot barn, som i det palestinsk-arabiska samhället.

Jag tror på fred och samexistens baserade på ömsesidig respekt och ansvarstagande, och anser att villkorslöst ekonomiskt bistånd utan krav på reciprocitet förlänger konflikt och lidande.


Till framsidan