Förbehåll

All text på denna webbsajt reflekterar författarens personliga åsikter.
www.IlyaMeyer.com garanterar inte i lag texternas exakthet, fullständighet, aktualitet, lämplighet eller validitet och är heller inte ansvarig för misstag, försummelser eller förseningar i denna informations spridning/tryckning, ej heller för förluster eller personskador eller materiella skador härstammande från informationen i denna blogg.

För de mest elaka bland de många anti-israeliska kärntrupperna som mot förmodan läser denna blogg, vill jag gärna ta detta tillfälle att än en gång upprepa kärnpunkten, och denna gång skriver jag det l å n g s a m t för att ni ska riktigt hinna med: dessa artiklar representerar mina personliga åsikter och de är ingalunda ämnade att svartmåla någon som helst människogrupp, vare sig på grund av religion, etnicitet, föreningstillhörighet, organisation, företag eller personliga egenskaper.

Trots att kroniska Israelmotståndare och inskränkta fanatiker kanske vill tro annat, påstår inte denna blogg att den representerar den enda sanningen eller den enda möjliga tolkningen av händelser eller attityder gällande Mellanöstern. Författaren är fullt införstådd med att andra människor har rätt till en annan tolkning, även när de omger den tolkningen i skönlitterära omskrivningar, skickliga halvsanningar och direkta lögner som skulle få Pinocchio att rodna av förlägenhet. Det ligger i demokratins natur – och därigenom även i denna författares natur – att acceptera att människor med en avvikande mening har rätt att ge uttryck för sin mening. Det är därför denna blogg ofta nämner ett gryende Palestina – trots att något sådant land aldrig tidigare existerat – med hopp om att Palestina-araberna kan göra ett tillräckligt långt avbrott i sina idoga försök att döda judar och israeler för att göra deras land till en verklighet. Det är också därför som många av artiklarna på denna blogg även skissar på det tilltänkta Palestinas gränser, samtidigt som de officiella symbolerna för Palestinska myndigheten, PLO, Hamas, Hizbollah och Islamiska jihad alla stoltserar med ett ”Palestina” utan att Israel finns vid sidan om.
Via denna blogg kan du länka vidare till andra webbsidor som inte står under denna författares kontroll. www.IlyaMeyer.com har sålunda ingen kontroll över dessa webbsidors innehåll, riktning och tillgänglighet. Att länkar till andra webbsidor upptas här innebär inte en rekommendation eller godkännande av åsikterna som ges där.


Till framsidan