Sverige, likt västvärlden i övrigt, genomgår en demografisk förändringsprocess. Sverige håller på att omvandlas i sin struktur, inte minst på grund av invandring rotad i politisk asyl, ekonomisk migration, krig, familjeåterförening med mera.

Jag heter Ilya Meyer och är själv invandrare. Jag föddes i Calcutta i Indien, min mor och hennes släktingar kom från Teheran och dessförinnan Jerusalem, min fars föräldrar kom från Baghdad och Basra. Invandrare i flera generationer, med andra ord. Jag kom till Sverige 1979 efter att ha avslutat skolan och universitet i England, och sedan dess har jag arbetat här som översättare och tolk, artikelskribent och föreläsare på såväl svenska som engelska. Jag har skrivit om Mellanöstern och Indien i 30 år.

Det nya Sverige är syntesen av en ständigt pågående förändringsprocess.

Invandring / Integration
 • Hur lyckad är invandringsprocessen i Sverige?
 • Är invandring detsamma som integration?
 • Sverige som exempel i världen
 • Barn är nyckeln till en lyckad integration – hanterar vi dem väl?
 • Hur viktigt är språket i invandrings- och integrationsprocessen?
Konflikter / Problem
 • Hur hanterar Sverige konflikter och problem?
 • Vilka problem har vi svårt att hantera?
 • Står politisk korrekthet i vägen för fungerande lösningar?
 • Invandrare måste anpassa sig till det svenska samhället – hur flexibelt kan/bör Sverige vara?
 • Riskerar vi att vara toleranta mot de intoleranta i vår iver att bereda utrymme för nya medborgare?
Detta och mycket mer utvecklar jag i mina föreläsningar. Frågorna framställs på ett lite kontroversiellt sätt inte för att skapa motsättningar eller konfrontation utan tvärt om för att stimulera diskussion och vidga vyer.

Forumet kan bestå av korta presentationer åtföljda av en frågestund, eller halvdagsföreläsningar uppbyggda som workshops, eller heldagsseminarier som omfattar ett eller flera relaterade teman, ofta tillsammans med andra talare.

Meningen är inte att leverera något enkelriktat tal till passiva mottagare, utan istället att skapa en tvåvägsdiskussion, vädra åsikter och tänka kreativt. Utan dialog förstår inte människor varandra. I en debatt finns det alltid risk att folk pratar förbi varandra, men utan debatt pratar de inte alls.
  Exempel på föreläsningstema:
 • Indien – mångkulturalismens vagga
 • Det mångkulturella samhället
 • Integration är inte assimilering
 • Pluralism och utrymme för olikheter
Har du frågor? Kontakta mig för bokning och priser genom att klicka här.