Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

torsdag 4 mars 2010

Allt mindre rött i Malmö, allt mer brunt

Så kan man sammanfatta hur Reepalus Malmö uppfattas.

Inte bara av svenska judar som flyr staden tack vare Reepalus aktioner och ord.

Utan även av andra svenskar – såväl privata individer som respektabla medier.

Och nu även i allt högre grad medier i utlandet. Som idag Wall Street Journal i USA och för någon vecka sedan brittiska Sunday Telegraph.

Intressant nog finns det en enda tidning i Sverige som anser att Reepalu gör helt rätt i sin hantering av judarnas tilltagande utsatthet i Malmö och den växande antisemitismen bland stadens aggressiva islamister som orsakar judarnas utsatthet: Aftonbladet.

Alltså samma tidning som förra året begåvade världen med de Boströmska fantasierna om en världomspännande judisk konspiration kring organtrafficking. Fantasier som sågades av en enig presskår världen över som ovärdig det journalistiska yrket.

Den bruna färgen känns igen.

Det är knappast förvånande att Aftonbladet skulle rusa till Reepalus försvar medan han sjunker allt djupare i ett träsk av uttalanden som många betraktar som antisemitiska.

Men det är uppfriskande – samt hedervärt och mycket talande – att inga andra medier försvarar honom.

Krister Thelin, lagman i Skånska hovrätten samt ledamot i FNs kommitté för mänskliga rättigheter, anser att Ilmar Reepalus behandling av Malmös judar bottnar i röstfiske.

Det är en anmärkningsvärt objektiv, lugn och sansad analys som Thelin presenterar.

Och ett bevis på att det tyvärr begås rovfiske i verkligt grumliga svenska vatten.


Intressanta länkar:
FiM
SvD
SvD
Gunnar Hökmark
Fredrik Malm

Etiketter: , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

fredag 15 januari 2010

Carl Bildts anti-israelisk politik skapar internationell turbulens

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har blivit precis den katastrof för Sveriges anseende utomlands som man kunde förutse när denne bortglömde politisk föredetting dammades av och installerades i Utrikesministeriet.

Bildt utsågs av statsminister Fredrik Reinfeldt i utbyte mot stöd från den växande skara anti-israeliska extremister, islamister och andra fanatiker utan vilka ingen svensk regering idag kan regera om man har som mål att tillskansa sig röster.

Om en normal politisk verksamhet går ut på att dämpa motsättningarna till andra länder och bygga upp en vänskap där så är möjligt, har Carl Bildts politik haft rakt motsatta syften. Han har tagit varje tillfälle att mucka gräl med endast en stat, och en stat allena: den judiska staten Israel. Han har gjort det samtidigt som han medvetet blundat för groteska människorättsövertramp i samtliga arabländer samt Ryssland (som har fullständigt demolerat Tjetjenien) och Kina (som i mer än 50 år har våldtagit Tibet och utfört etnisk rensning på fler än 1 miljon tibetaner, som är fredliga buddhister).

Kontroversen kring Donald Boströms grundlösa, smaklösa och pressetiskt förkastliga Aftonbladsartikel i somras är ett av många exempel på Bildts hunger för anti-israelisk polemik. Han kunde ha lugnat en redan inflammerad stämning i Israel - en stämning som Bildt själv har skapat genom otaliga oprovocerade utfall mot den judiska staten - genom att säga några sansade ord om Sveriges respekt för Israels sårade känslor samtidigt som han åberopade den svenska pressfriheten. Istället tog han det anmärkningsvärda och föga diplomatiska steget att förhindra Sveriges Israelambassadör från att uttrycka sig lämpligt. Till och med JK fastställde att Bildts aktion var ogrundad och enbart avsedd att blidka politisk opinion i Sverige - en anti-israelisk opinion som Bildt själv varit med om att skapa.

Givetvis var Bildt väl medveten om att han behandlade Israel på ett diametralt motsatt sätt jämfört med hur han behandlade arabländernas sårade känslor när de uppfattade vissa inslag i de svenska medierna som kränkande. Den iver med vilket man från svenskt regeringshåll kritiserade en artikel i Aftonbladet som uppfattades som islamkritiskt, endast några få veckor efter att Aftonbladet publicerade sina grova anklagelser mot Israel, visar på en dubbelmoral av hisnande proportioner. Bildt hade heller inget att säga när hans konsul i östra Jerusalem, Anna Brodin, förespråkade öppna svenska kontakter med Hamas - en av EU terrorstämplad organisation.

Istället för att successivt dämpa attackerna ägnade sig Bildt åt att trappa upp konflikten genom offentligt stöd för den högst kontroversiella anti-israeliska Goldstonerapporten - en rapport som författaren Goldstone själv medger inte är värt papperet den är skriven på. Och som om inte detta räckte övergick Bildt till angrepp mot den judiska staten genom att kräva att dess huvudstad Jerusalem ska styckas och en del ges till det som eventuellt blir den andra palestinsk-arabiska staten, "Palestina", vid sida om Jordanien där redan 70 procent av befolkningen är palestinska araber. Som bekant upptar Jordanien 80 procent av Mandat-Palestina och var tänkt som hemland för de palestinska araberna.

Det verkar som om Bildt tävlar med en annan ökänd före-detting som även han inte vet när han bör lämna politiken och diplomatin åt dem som kan konsten - Jimmy Carter. En man som av amerikanerna själva har utsetts till den värsta amerikanska presidenten i historien. Bildt och Carter verkar tycka lika och verkar vara lika fast beslutna att se den judiska staten på sikt ersatt av ytterligare en palestinsk-arabisk stat - den andra i ordningen - tillika den 23:e arabiska staten i Mellanöstern, att lägga till de redan existerande 22 arabiska stater.

Att skapa ytterligare en palestinsk-arabisk stat möter inga hinder - inte ens i Israel. Israel har sedan 1948 sökt grannar med vilka man kan förhandla om gränser och med vilka man kan njuta normal grannsämja, precis som vi kan här i Norden.

Men att från Stockholm försöka diktera att delar av Israels huvudstad ska skänkas bort, och att bestämma var gränserna ska gå innan förhandlingarna mellan de berörda parterna ens kommer igång, är vare sig politiskt framkomlig eller diplomatiskt finkänsligt.

Men Carl Bildt behöver inte vara finkänslig när det gäller Israel. Han räknar kallsinnigt med att det är tämligen riskfritt att förolämpa den judiska staten, samtidigt som han går på tå för Israels muslimsk-arabiska grannländer - inklusive Jordanien som har en lag som säger att inga judar får lov att bo inom landets gränser. Håll nu inte andan i väntan på att Bildt tar upp en diskussion med Jordanien om etnisk rensning av judar - risken att dö av syrebrist är överhängande.

Det finns en liten skara svenska skribenter som anser att inget Israel gör kan någonsin vara rätt. Det är fundamentet i en verklighetsfrämmande politisk syn där man istället kryper för länder som Iran, Egypten, Libyen, Syrien och Saudiarabien.

I en artikel på Newsmill i våras krävde till exempel Ernst Klein en EU-bojkott av Israels utrikesminister Lieberman. Men inte någon bojkott av Sveriges utrikesminister Carl Bildt. Klein, bosatt i Sverige, anser att "För Israels egen skull bör han (Lieberman) så långt det går isoleras". Men Klein har inga kommentarer om den skada Carl Bildt orsakar gång efter annan med sin plumpa anti-israeliska besatthet.

Frågan många svenskar ställer är om inte Bildt redan gjort så grova övertramp på den diplomatiska scenen att statsminister Reinfeldt, för att få en chans att överleva valet senare i år, måste omedelbart avskeda honom och istället ge uppdraget att sköta landets utrikesförbindelser åt någon som vill förbättra Sveriges ställning i världen istället för att låta dem som vill försämra den fortsätta. En svensk utrikesminister med brinnande anti-israelisk iver, uppbackade av platsanställda som förespråkar intimt samarbete med terroristorganisationer, bådar inte gott för Sveriges anseende utomlands.

Eller för den nuvarande regeringens överlevnad.


Länkar från denna sajt:
JKs respons till Carl Bildt
Göran Lambertz och lagen talar emot Carl Bildt
Hur Sverige missbrukar olika NGOs för att strida mot Israel
Svenska skattebetalare finansierar Bildts krig mot Israel
Carl Bildt väljer selektiv tystnad
Sveriges osynliga utrikespolitik under Carl Bildt

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 24 december 2009

The Aftonbladet non-story

Question:
When is organ trafficking involving Palestinian victims not a headline-grabbing story?

Answer 1:
When Swedish extreme-Left tabloid Aftonbladet realizes that the despicable practice cannot be blamed on Jews, Israelis, Zionists or democrats.

Answer 2:
When Swedish extreme-Left tabloid Aftonbladet realizes that the despicable practice is in fact taking place among Muslims in Jordan, the West Bank, Gaza and Egypt.

The Aftonbladet Effect:
Total clampdown. The story does not exist.

Not in the totalitarian media empire run by Aftonbladet, Sweden’s biggest-circulation daily and largest stakeholder in TT, the Swedish news agency that dedicates itself to demonisation of the Jewish state while maintaining absolute silence on human rights abuses in such beacons of democracy and respectful coexistence as Sudan, Syria, Iran, the Lebanon, Saudi Arabia, Egypt, the Hamas-ruled Gaza Strip, the Fatah-ruled West Bank, Jordan, Pakistan, Afghanistan.

Is there a pattern in the above shortlist?

Scarcely surprisingly, Aftonbladet declined to publish a story about a massive organ-trafficking industry that continues to this day.

That’s because it discovered no Jews were involved. All the alleged perpetrators are Muslims. The victims are all Palestinian Arabs, exactly as in the original story published by Aftonbladet alleging systematic Israeli abuse (later retracted). All the other parameters are similar. It’s only the religion and ethnicity of the alleged perpetrators that are different.

Is a pattern beginning to emerge?

Immaterial really, since the story never made it into Aftonbladet.

CAMERA has published its exchange of correspondence with Aftonbladet on the issue of organised Muslim organ trafficking. “Exchange” is perhaps not the best word to use – Aftonbladet never replied. It’s a non-issue for the newspaper since no Jews were alleged to have been involved.

Is the pattern any clearer now?

No honest, principled or loyal Swedes were hurt in the publication of this article, but a whole lot of rabid publicly funded anti-Semites, virulent anti-Israeli fanatics and blatant pro-Islamists have undoubtedly been significantly aggrieved by its tone and content.

NGO Monitor - Dishonest Reporter Award
The Israel Project (TIP) - background to the organ trafficking allegations
Barry Rubin - The Blood Libel that Won't Die
Tundra Tabloids - Swedish Tabloid Aftonbladet Rejects Story of Organ Harvesting from Amman, Jordan
Mere Rhetoric - The Chinese Organ Harvesting Story that Also Doesn't Exist
Ilya Meyer on Swedish funding of anti-Israel radicalism: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ilya Meyer on Swedish news agency TT and its anti-Israel project: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

måndag 16 november 2009

Kidnappningsvågen har nått Sverige

Kidnappningsvågen har spridit sig från Mellanöstern till Sverige.

Kidnappning, gisslantagande driven av personlig och/eller politisk vinning, har nu definitivt tågat in i det svenska finrummet.

Gisslantagande är inte längre förbehållet fanatiska islamistiska grupper med en dunkel politisk dagordning eller våldsdyrkande Talibankåta anhängare i Peshawar, Ramallah, Beirut, Bagdad eller Fort Hood.

Nu utövas otyget här hemma i Sverige.

Dess främste förespråkare är Sveriges minst diplomatiske och mest aggressive utrikesminister genom tiderna: Carl Bildt. Aftonbladet publicerade i augusti en antisemitisk artikel om påstådd israelisk organhandel och hela världen väntade på att den svenska regeringen skulle följa i Sveriges Israelambassadör Elisabet Borsiin Bonniers fotspår och uttrycka avsmak för artikelns innehåll samtidigt som man klargjorde tidningens rätt att publicera den (pinsamt amatör yrkesutövning och infantilt språkbruk är inte olagliga i Sverige). JK har gjort klart att ett sådant ställningstagande från Carl Bildt möter inga juridiska hinder.

Carl Bildt gjorde dock precis tvärt om: drog tillbaka ambassadörens uttalande och vägrade yttra sig om Aftonbladets osmakliga artikel som smutskastade judar. Några veckor senare gjordes dock starka uttalanden från regeringshållet – men då var det muslimer som hade svartmålats i samma tidning.

Carl Bildt kritiserades av Israel för hans ovanligt hårdföre och även för honom klumpiga framfart i Aftonbladetfallet. Som svar på kritiken tar nu Carl Bildt Sveriges utrikespolitik och landets anseende utomlands gisslan genom att gå i spetsen för en aggressiv handling utan like i Sveriges historia: medan Sverige fortfarande har EU-klubban företräder han den islamistiska vägrarfronten och agerar för att Israels huvudstad Jerusalem tas från israelerna och ges till palestinierna. Genom att tvinga fram ett beslut i ärendet bygger han långsiktigt upp ett juridiskt underlag för internationell militär aktion mot den judiska staten. Det är en makalöst aggressiv handling som kommer att få vidsträckta konsekvenser för Sveriges anseende utomlands – och krossa varje möjlighet till fred i Mellanöstern.

Carl Bildt är en pinsam belastning för Sverige. Inte att undra på att flera partier är på stark frammarsch inför nästa års val, på både extremvänster- och extremhögerkanten.

Carl Bildt använder utrikesdepartementet som sin egen privata utpressningsliga. Han har kidnappat Sverige och håller den svenska utrikespolitiken gisslan medan han driver sin egen privata vendetta mot den judiska staten.

Etiketter: , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 12 november 2009

Swedish reporter's change of heart

Swedish photographer Donald Boström made waves in August this year when he abandoned his career as a photographer and instead tried his hand at journalism.

It was a mistake. He does not write coherently, he fails in the elementary ABC of checking on sources, he is subjective and unable to be objective, and his pro-Palestinian agenda shines through the few two-syllable words he succeeds in spelling correctly with the help of his trusty dictionary.

He wrote an article accusing the IDF of a systematic policy of killing Palestinian Arabs to supply a purported Israeli organ-trafficking industry, weaving his allegations together with a number of unrelated, overtly racist anti-Semitic accusations against Jews worldwide.

In early November, Boström travelled to Israel to defend his allegations. So certain was he of the treatment he would receive in the only democratic state in the Middle East that he hired a bodyguard to protect him 24 hours a day during his visit.

He needn't have bothered. This was, after all, Israel, not an Arab dictatorship. As is customary in any democracy, there were demonstrations against his racist views, but he was allowed to defend his views on TV and he left the country without incident. His bodyguard had the easiest assignment of his entire professional life.

Boström's civilised reception in Israel surprised him. Brought up on a decades-old Swedish diet of vilification of the Jewish state and of Jews in general, Boström today announced that he is reassessing his account of alleged official Israeli involvement in organ trafficking.

About time too, bearing in mind there is no story to pursue. He might, however, wish to pursue his enquiries on organ trafficking in Jordan, in Iran, among Palestinian Arabs, and in Egypt, where the practice is rife. In these Arab societies, the illegal trade in organs is a lively one indeed - pardon the pun.

Of course, Donald Boström may not survive any journalistic investigation into organ trafficking in the Arab and Muslim worlds, bodyguard or not. People asking awkward questions tend to be blown up, with some rather terminal side-effects. The unlucky ones tend to have their throats slit and the procedure televised and put on YouTube for other would-be surgeons in the Islamist world to emulate. So don't expect to see any articles on the subject bearing Donald Boström's signature any time soon.

It's good that Donald Boström has had a change of heart. Perhaps there has been some organ trafficking, after all.

Related articles from this site:
Swedish daily Aftonbladet: an ideology in search of a newspaper
Aftonbladet's defence begins to crumble
Swedish silence
Swedish Greens in fashionable brown shirts
Sweden: Open season on Jews
Freedom of the press in Sweden
Tensions in Swedish society
The view from Sweden

Etiketter: , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

fredag 23 oktober 2009

Like cockroaches, anti-Semitism is difficult to eradicate

Case in point: Swedish photographer Donald Boström made the embarrassing mistake of diversifying out of photography into writing.

Problem: he doesn’t know how to write.

He doesn’t know how to research his subject.

He is too subjective to be objective (he is a self-confessed pro-Palestinian radical).

In short, he is a nonentity way out of his depth.

In August, he came up with the idea of linking the death 19 years ago of a Palestinian terrorist on the West Bank, with the fact that Israel, like most other countries, has a programme for organ donation. He then proceeded to link these two unrelated issues with the arrest in the United States in summer 2009 of a man accused of money-laundering. That man was a Jew, and among his alleged shady deals was trafficking in human organs. Not from dead corpses, but from live people willing to sell their organs for money – a trade in which unscrupulous people prey on the poor and make vast amounts of money out of their body parts.

But he was a Jew! This was sufficient for Donald Boström to write an anti-Semitic article that Swedish radical left-wing tabloid Aftonbladet was only too pleased to publish. That article led to particularly strained relations between Israel and Sweden since Israel felt that both the Jewish nation and Jews worldwide were being wrongfully accused of a despicable trade. The allegations aroused added ire owing to the fact that even the Arab family concerned denied that they had ever claimed their son’s organs were harvested for transplantation. Most analysts worldwide concurred that the article was an example of woefully inadequate research employed to disguise raw anti-Semitic propaganda. It echoed the traditional anti-Semitic blood-libels that have prompted innumerable pogroms against Jews worldwide over the centuries and is now a frequently used approach by large swathes of the Swedish media.

Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt and his Foreign Minister Carl Bildt claimed at the time that he could not comment on the article because the Swedish constitution protected freedom of speech and he was therefore not at liberty to make any statement on unfounded racist accusations leveled by radical left-wing Swedes. The Swedish Chancellor of Justice, however, verified that there was nothing in the constitution to prevent the PM or FM from making a statement on the issue, so long as it was just a statement and not an attempt to prevent freedom of speech. He pointed out that all Swedes enjoy freedom of speech - even the PM and FM.

Two months later, on 21 October 2009, unfounded racist accusations (read the article here, in Swedish only) were levelled by radical right-wing Swedish party The Sweden Democrats in the very same newspaper, Aftonbladet. They accused the country’s Muslims of being a threat to the nation. Within a few hours the Swedish Prime Minister went on air to distance his nation from the racist comments.

Observers worldwide shook their heads in disbelief at the two very different responses to two sets of racist allegations made to two different sets of minority Swedes – Jews and Muslims.

Now Donald Boström has added further fuel to the fire by insisting on radical Arab news channel Al Jazeera that his original allegations about Jewish organ harvesting hold true. He said, among other things:


“I showed that the organs were plundered and that illegal organ trade is being systematically undertaken in Abu-Kabir (Israel’s forensic institute in Tel-Aviv).”

“We have evidence that links Israel to this trade.”

“What I wrote in my original article is sufficient evidence, but I am nonetheless continuing to investigate the information and there is other information that other journalists are investigating.”

“In the USA there is a branch of this operation that sells organs to rich Americans.”

“(Israeli Defence Minister) Ehud Barak is lying. He knows there is illegal trade in organs. He knows that people are being killed and that their bodies are being desecrated. He is lying time after time.”Of course, there is little hope that the Swedish Prime Minister will step in to curb Donald Boström’s anti-Semitic libels. The Swedish PM only comments when Muslim sensitivities are at risk. There are about half a million Muslims in Sweden, and less than 20,000 Jews. The mathematics is quite straightforward, with less than a year before the next national elections in Sweden.

What is remarkable is that even as Donald Boström peddles his anti-Semitisc poison in the Muslim world, his invitation to travel next month to Israel to participate in the Dimona Conference is still being extended.

Incitement to violence is a crime. It is also a very real danger to national security.

Ehud Barak, who has the ultimate responsibility for the security of the nation, ought alreadyw to have a plan for intercepting Mr Boström at the border and turning him back, just as Israel has previously barred entry to adherents of ISM, the radical Palestinian pro-terrorist group, before they could clear passport control at Ben Gurion Airport.

Israel’s security is at risk. It is true that Ehud Barak cannot persuade a cowardly Swedish Prime Minister to abandon his double standards and stand up for principle – that is after all entirely a domestic Swedish issue.

But Ehud Barak can stop the export of Swedish fundamentalism to Israel.

We’ll never rid the world of cockroaches, but we can surely keep our own doorsteps clean.


Thanks to Ron Tennenbaum of Sweden for his help in translating Donald Boström's comments on Al Jazeera.

Andrea Levin: Anatomy of a Swedish Blood Libel

Etiketter: , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

tisdag 20 oktober 2009

"Tensions in Swedish Society"

"Tensions in Swedish society "

"We must increase tolerance in society." Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt, October 20, 2009.

In August 2009 Swedish left-wing tabloid Aftonbladet tried to increase its popularity among radical left-wingers by publishing an article alleging that Israel engaged in the systematic killing of Palestinian Arabs in order to harvest their internal organs for transplantation purposes. The article drew tenuous links to the arrest in the USA of a man suspected of money-laundering. The article specifically emphasised that the suspect was Jewish, labelling him a rabbi.

The 2009 Swedish blood libel was born. It is this kind of intolerant hate-mongering that has given rise to pogroms against Jews over the centuries.

Sweden then deliberately retracted a statement by the country’s ambassador to Israel, Ms Elisabeth Borsiin Bonnier, in which she noted that the article had caused considerable distress to Israelis and Jews and that the Swedish people did not condone this kind of demonisation of people on the basis of ethnicity or religion.

Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt repeatedly stated that the Swedish constitution and Swedish law prevented him from making any comment on the article, as this would constitute undue government interference in the press and illegal press censorship.

"I acknowledge that there are tensions in Swedish society," said Swedish PM Fredrik Reinfeldt just a few weeks later, on October 20.

However, just like the previous quote, this too had nothing to do with the August Aftonbladet article that built on intolerance and racist stereotypes and that incited hatred of the Jews.

Instead, both quotes are from a statement Reinfeldt made a mere few weeks later, on October 20, 2009, after Swedish right-wing party the Sweden Democrats (SD) wrote an article in the same tabloid newspaper, Aftonbladet, in an attempt to increase its popularity among radical right-wingers by accusing Islam of being a threat to the nation.

Reinfeldt immediately took it upon himself to distance the Swedish nation from the controversial SD statement.

Which naturally begs the question: did Reinfeldt lie to the nation and the world in August when he said that Swedish law forbade him from commenting on an article that insulted Jews, Israelis and Judaism? He had, after all, gone on record as confirming that it was the Swedish constitution that prevented him from commenting on the article. Or is he breaking the law now by commenting very publicly on another article in the very same newspaper, with the only difference that this time it is Muslims who quite rightly feel targeted?

Is this what informs Reinfeldt’s actions? Jews – including their religion and their nation – can be insulted without comment, while followers of Islam cannot?

There can be no other explanation.

It would be ludicrous to suggest that Swedish PM Fredrik Reinfeldt is an anti-Semite. He is not. He is a weak, unprincipled and totally ineffective leader. He is everything a leader is not supposed to be. He is a leader who silent when it does not benefit him politically. And a leader who speaks out when he is scared.

The worst imaginable combination. Because it leaves principle and leadership by the wayside.

In the days when the English language was simple because Political Correctness had not yet conquered reason and erased sound common-sense, this kind of discriminatory behaviour based on religion and ethnicity might have been labelled racism or more specifically anti-Semitism.

Today, however, there are other parameters to be taken into account.

Self-abasement, abject cowardice and a total lack of principle are foremost among them.

While the extremist views of the Sweden Democrats are to be abhorred for their imbecilic generalisations and racist appeal, it is interesting that their actions have painted the Swedish Prime Minister’s lacklustre qualities in sharp relief.

The unfortunate downside is that there will doubtless be plenty of Swedish voters who take note of Reinfeldt’s ineffectuality and draw their own conclusions as this country heads to the ballot in ten months’ time.

A leader who cannot see the discrimination in maintaining silence on insults to Jews while championing the feelings of Muslims who are insulted in the same media, is simply going to hand a resounding victory to the Sweden Democrats.

Fredrik Reinfeldt would do well to read this article and remember it when the votes are tallied in Sweden next September.


Articles in English:
Camera on Swedish Aftonbladet's bigotry
JCPA/Mikael Tossavainen on Swedish reactions to blood libel report
Andrea Levin/Wall Street Journal - Anatomy of a Swedish Blood Libel
GLORIA/Barry Rubin - Taking Stock in Stockholm
GLORIA/Barry Rubin - Blood Libel Goes Mainstream
Ilya Meyer - Freedom of the Press in Sweden
Ilya Meyer - The Carl Bildt Philosophy
Ilya Meyer - Letting the Lunatics Run the Asylum
Ilya Meyer - Silence in the Swedish Social Democratic Party
Ilya Meyer - Spicy Swedish Journalism
Ilya Meyer - Aftonbladet: an Ideology in Search of a Newspaper
Ilya Meyer - Silence is Golden
And others - click on the "English Articles" icon top right


Articles in Swedish:

Etiketter: , , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

fredag 18 september 2009

Ahmadinejad läser www.ilyameyer.com varje dag!

Det måste vara sant.

Igår torsdag 090917 skrev jag att ”Enligt majoritetsopinionen i arabvärlden ägde dock Förintelsen aldrig rum; det är bara ett billigt propagandatrick av judarna”.

Ahmadinejad är inte arab. Han är visserligen en rå muslimsk despot, en enväldeshärskare som skyddar sin diktatur med obarmhärtig grymhet och krossar oliktänkande utan minsta hänsyn till deras religion, kön eller ålder.

Men där slutar likheterna med de flesta av arabvärldens ledare.

Igår blev han riktigt förbannad över att han utelämnades i redogörelsen i bloggen ovan om hur Förintelsen uppfattas i arabvärlden. Han vill vara med, han också.

Mycket riktigt dröjde det inte många timmar förrän han gjorde sin ståndpunkt klart, han också.

Idag fredag den 090918, den sista dagen på innevarande judiska år, de sista skälvande timmarna innan det judiska nyåret 5770 inleds, förkunnade Ahmadinejad att ”Förintelsen är ett falsarium som diktades upp av judarna för att möjliggöra skapandet av Israel”.

Lite störande att läsa sådant dravel när vi judar förbereder firandet av nyåret, men naturligtvis en riktig kupp att lilla http://www.ilyameyer.com/ har sådan makt att styra uttalanden i Teheran.

För så är det väl, eller hur? Vi judar styr ju hela världen. Förutom Aftonbladet, förstås.

Men det är en parallell värld som inte har många beröringspunkter med realiteten.

Gott nytt år 5770!

Daily Mail, National Post, JPost, Ilya Meyer, Earth Times, Top News

Etiketter: , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

söndag 13 september 2009

Freedom of the press in Sweden

A month ago a controversial newspaper article in left-wing Swedish tabloid Aftonbladet alleged systematic Jewish and Israeli organ harvesting involving body parts from Palestinian Arabs.

With the initial shock of those sinister –and unsubstantiated – claims now dying down, this is a good time to examine what that article signified and how it plays out in the wider Swedish media discourse.

Much of the controversy hinged on “freedom of the press”, with the newspaper and its supporters claiming that in a democracy like Sweden the press is free from the fetters of outside control.

And so indeed it is.

Or is it? On Friday September 11, rockets were fired from the Lebanon into civilian Israeli territory in an unprovoked surprise attack by militants under the control of Hizbollah. Hizbollah maintains de facto control of southern Lebanon and, as a major parliamentary faction, is in negotiations to play a sizeable role in the next Lebanese government.

Newspapers in countries with a free press all ran headlines along the lines of “Rocket fire from Lebanon” or “Rockets from Lebanon provoke Israeli artillery response”.

Not so the Swedish press. To a man, virtually every newspaper in Sweden carried headlines such as “Rockets rain across Lebanon-Israel border”, “Exchange of fire between Lebanon and Israel”, “Cross-border rocket fire between Lebanon-Israel”.

No mention of who initiated the unprovoked attack. The headlines and the articles were skewed to show that Israel was engaged in military action. One newspaper, Dagens Nyheter, wrote “At least eight rockets struck Lebanese territory” and only much later in the body of the article mentioned that the attack was initiated from the Lebanon.

So was the Aftonbladet article last month an aberration, or was it symptomatic of how Israel is treated in Sweden?

Most foreign news coverage in Sweden is provided by Tidningarnas Telegrambyrå (TT), a Soviet-era Pravdaesque nest of left-wing and ultra-left-wing journalists obsessed with only one subject: Israel.

TT has a virtual monopoly on foreign news dissemination since for budgetary reasons most media outlets here subscribe to its services. This therefore means that a radical left-wing entity, an unelected political power broker with a highly specific political agenda, is in competition with the Swedish government to determine how Swedes perceive one aspect of Stockholm’s foreign policy: Israel. TT’s news is distributed in the printed media, the electronic media and over the airwaves on both radio and TV.

Since Swedes are avid news consumers, this puts TT in a critical position of power. And it exercises that power 365 days a year.

The question therefore has to be asked: was the Aftonbladet article a one-off piece of poor judgement, woefully inadequate research, immature language, sinister innuendo, offensive racism and subjective pursuit of one particular newspaper’s policies?

Or was it yet another example of the daily battering that Israel takes in the wider Swedish press? A crude, vicious, calculated, blatantly anti-Israel and barely concealed anti-Semitic attack on the world’s sole Jewish nation?

The answer depends entirely on the ethical integrity of anyone who reads, watches and listens to the Swedish press. In other words, it depends on the honesty with which one views the question and objectivity with which one analyses the facts.

What is beyond doubt, however, is that Swedes as a nation are not anti-Semitic. The government are not anti-Semitic. The politburo of the Church of Sweden is anti-Semitic in its obsession with Israel. The general membership of the Church of Sweden is not. Not for nothing are increasingly large numbers of Swedes leaving the Church of Sweden and opting not to pay Church dues.

Large swathes of the Swedish press are totally consumed by hatred of Israel. They produce unsubstantiated stories, regurgitate hearsay without corroboration, deliberately rewrite facts, deliberately mistranslate articles from the foreign press, deliberately omit the truth, deliberately disseminate lies – all in the cause of an anti-Israel policy pursued by a shadowy non-governmental agency with very real power, the power to shape citizens’ minds.

Targeting Israel has developed into a religion in Sweden. It is a religion practised by a majority of the Swedish media. The foremost victims of this religion are Sweden’s own Jewish minority: it is no longer safe for Jews to wear a skullcap or Star of David in the country in which they have been living as a recognized minority for 250 years.

It is against this background that the Aftonbladet article should be seen. In Sweden freedom of the press is unassailable. Unfortunately it is abused to give the press total freedom to vilify Israel and, increasingly, Jews.

Considerable foreign media focus was trained on what the Swedish government did or did not say in the aftermath of the Aftonbladet debacle.

The spotlight needs instead to be trained on the agency that really runs the country: the Swedish media and its shock-troops in a propaganda machine with far-reaching tentacles and very real power – news agency TT.

Ynet, JPost, Haaretz, Haaretz2, JIW, Global Arab Network, Daily Telegraph, Washington Post, SBS Australia, Australian Herald, Euronews, WN, Tiscali, Gloria Center, Israel i Sverige (in Swedish),

Etiketter: , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

lördag 5 september 2009

The dangers of letting the lunatics run the asylum

A professional in the foreign ministry.

In Spain.

While it’s still amateur hour in Sweden.

"The foreign minister, while maintaining the most absolute respect for freedom of expression, regrets that space was given to a historian who denies one of the biggest tragedies for humanity in modern history … These types of statements deeply hurt the Jewish people."

That’s how a professional – and a humane individual – gets the job done at the foreign ministry. The above statement is from a spokesman for Spanish foreign minister Miguel Angel Moratinos, who responded to the publication in Spanish newspaper El Mundo of anti-Semitic ramblings by notorious Holocaust denier David Irving.

Swedish foreign minister Carl Bildt, meantime, is sticking to his guns and maintaining that he cannot comment on an anti-Semitic article by Swedish far-Left tabloid Aftonbladet which accused Israelis and Jews of indulging in systematic organ trafficking.

Two foreign ministers in two European countries. And two so very different responses to the same disease. The Spaniard correctly diagnoses the disease – always a good start to treating it. The Swede doesn’t even want to talk about it. Not much chance of a cure, then.

And the controversy continues. After insulting Israel by withdrawing the Swedish ambassador’s acknowledgement of Israel’s hurt feelings, and then compounding the insult by claiming Swedish law prevents him from commenting on the article (it doesn’t – according to the Swedish Chancellor of Justice), Carl Bildt’s upcoming visit to Israel has now been cancelled. Sweden currently holds the rotating EU presidency so this is a major blow to Bildt’s and Sweden’s credibility in the international arena.

Perhaps Israel is being unfairly harsh on Sweden. After all, Bildt is consistent: he has not said a word about kidnapped Israeli Gilad Schalit, even though Sweden, the second-largest per capita contributor to Palestinian Arab welfare, has it within its power to condition its continued massive injection of cash into Gaza on the release of Schalit – the only Jew in a Gaza Strip that has otherwise been ethnically cleansed of all other Jews.

Bildt has consistently stayed silent on the issue of the Jewish hostage in the Middle. He’s consistently paid out a hundred million dollars a year from Swedish state coffers to the people who indulge in this human trafficking. Now he’s being consistently silent on the issue of anti-Semitic articles in a newspaper in his own country.

Carl Bildt is nothing if not consistent. The strong silent Swede. Except, that is, in his criticism of Israel, when he exhibits a rather more talkative side to his character. In January this year he levelled bitter criticism of Israel’s military action in the Gaza Strip, but refrained from commenting on the seven years of bombardment by 10,000 missiles from Gaza on Israeli homes that preceded that action.

Selective silence. It seems to be a peculiarly Swedish malady.

Luckily for us, the Spaniards know a thing or two about democratic process, freedom of expression, historical precedent and simple humanity.

Miguel Moratinos should consider taking some time out from his duties as foreign minister to teach his Swedish colleague the basics of the job.

Carl Bildt has a lot to learn.

JPost, Haaretz, Haaretz2, TundraTabloids,

Etiketter: , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

onsdag 2 september 2009

Socialdemokratins oroväckande tystnad

Under två veckor har Sveriges och även omvärldens fokus legat på Aftonbladet för dess kontroversielle publicering av en artikel som av många anses som otillräckligt underbyggd. Förväntningarna har även varit stora på statsminister Fredrik Reinfeldt, många medborgare och analytiker väntar med intresse på att se om och i så fall hur han reagerar på Aftonbladets artikel.

Det element som tycks saknas från omvärldens förväntningar och från inrikes håll är hur den svenska oppositionen håller sig till kontroversen. Aftonbladet anses av många gå i socialdemokraternas ledband. I den fortsatta tystnaden ifrågasätter allt fler vilka skillnaderna egentligen är mellan Socialdemokrater och Sverigedemokrater i fråga om rasism.

Två veckor har gått sedan Aftonbladet publicerade 17 år gamla obekräftade antydningar om systematiska israeliska organstölder från araber.

Aftonbladet länkade ihop dessa anklagelser – som tillbakavisas av den enda arabiska familjen som tidningens reporter åberopar – till en story om organhandel i USA. Länken bestod av att en av de misstänkta amerikanerna är jude. Resultatet blev en artikel med starka påminnelser om urgamla grovt antisemitiska beskyllningar mot judar.

Artikeln var ofin, stilistiskt omogen, journalistiskt ogenomtänkt och researchmässigt bristfällig. Betraktat som exempel på svensk journalistik kan man med fog hävda att vilken 17-årig praktikant som helst hade kunnat åstadkomma ett mer professionellt arbete.

Inget av detta är dock relevant. Det som är relevant är Aftonbladets avsikt med artikeln. Till och med palestiniernas kände förkämpe Per Gahrton vägrade att ta med dylika beskyllningar i sin hårda och frekventa kritik mot Israel eftersom han inte ansåg att bevis fanns. Bevisbrist var dock inget hinder för Aftonbladet.

Flera medicinska experter har intygat att den process som Aftonbladet beskriver inte kan resultera i organ lämpliga för transplantation – beskyllningarna fallerar såväl logiskt som logistiskt och medicinskt. I valet mellan att publicera obekräftade antisemitiska beskyllningar mot judar och att publicera bekräftade uppgifter om systematiskt arabiskt människorov, människohandel och andra arabiska brott mot de mänskliga rättigheterna, har Aftonbladet valt den klassiska antisemitismens väg.

Anledningen är enkel. Det första fallet svartmålar världens enda judiska stat, Israel, samt judar i avlägsna länder. Det andra fallet pekar ut Hamas i Gaza, som i mer än tre år har hållit en ung jude, Gilad Schalit, fången efter att ha kidnappat honom från Israel. Schalit har inte tillåtits få besök från Röda korset i enlighet med den internationella lagen om hur fångar ska behandlas. Han har inte fått representeras av någon advokat – han är heller inte anklagad för något förutom att vara jude, ett brott i Gaza. Han har inte fått träffa eller kontakta sin familj – ett brott enligt de mänskliga rättigheterna.

För Aftonbladet är inget av detta intressant. Det är fakta som går att bekräfta. Men det målar inte precis Gazas arabiska och muslimska härskare i någon positiv färg, alltså är det en ickehändelse. Aftonbladets läsare får inget veta.

Aftonbladet försvarar istället sina grova anklagelser mot den judiska staten med hänvisning till ”tryck- och yttrandefrihet”. Detta verkar begränsa sig till friheten att förtala ett enda land, en enda religion och folkgrupp: Israel och judarna.

För Aftonbladet vill inte yttra sig i lika klara ordalag om arabisk och muslimsk människohandel i Gaza. Eller om systematisk tortyr och våldtäkt på politiskt oliktänkande – kvinnor som män – i Iran (annat än att återge de iranska myndigheternas dementi).

Yttrandefrihet är inte likställt med frihet att förstöra eller förtala. Pressfrihet är inte likställt med frihet att fara med lögner i ena riktning samtidigt som man förtiger sanningen i en annan – allt beroende på tidningens politiska dagordning.

Återstår då vad som är Aftonbladets dagordning. Så här ett år före valet kan man misstänka att tidningens påhopp endast utgjorde en av många kommande populistiska drag ämnade att generera röster vid valet 2010.

Om så är fallet är den stora frågan om ett demokratiskt Sverige verkligen har råd med en kommande regering vars främste fanbärare är Aftonbladet. De som räds SD bör vara minst lika rädd för AB.

Det bådar inte gott för demokratin när rasistiska påhopp blir ett bejublat verktyg.

Till syvende och sist är det inte enbart den nuvarande regeringen som bör ta avstånd från Aftonbladets artikel; lika viktigt är det att Socialdemokraterna klart uttrycker sitt avståndstagande.

Eller vill Mona Sahlin att Aftonbladet ska fortsätta profilera sig så här i Socialdemokratins namn?


Mats Skogkär, Lisa Abramowicz, Jonathan Leman, Viggo, Jackie Jakubowski, Ilya Meyer, Sapere Aude,

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

Why is the Swedish Social Democratic party silent?

For two weeks now the world has been focusing on Swedish tabloid Aftonbladet in the wake its publication of a controversial article regarded by many as insufficiently researched and poorly executed. The spotlight is also on Swedish PM Fredrik Reinfeldt – many Swedes and foreign analysts wait with interest to see if, and if so how, he will ultimately respond to Aftonbladet’s article.

The one element that appears to have escaped the world’s attention is the position of the Swedish Social Democratic opposition party on this controversy. Aftonbladet is regarded by many as serving the Social Democratic party’s interests. With continued silence from that quarter, many Swedes are asking what exactly separates Sweden’s left-wing Social Democratic party from the right-wing Sweden Democrats on the issue of racism.

A fortnight has passed since Aftonbladet published unsubstantiated 17 year old allegations regarding systematic Israeli organ theft from Palestinian Arabs.

Aftonbladet linked these allegations – which have been refuted by the Arab family named in the article – to an unrelated story about organ trafficking in the USA. The link consisted of the fact that one of the American suspects is a Jew. This was sufficient for Aftonbladet. It published an article with devastating elements of the kind of medieval anti-Semitic blood-libel in which Jews are accused of killing innocents for religious ritual and/or financial gain.

The article was linguistically coarse, stylistically immature, journalistically limp and woefully lacking in research integrity. Any 17 year old intern fresh from high school would have been able to produce a far more professional piece if proper journalism had been the objective.

None of these observations, however, are particularly relevant two weeks after the story broke. What is relevant today is Aftonbladet’s intentions, and the Swedish Social Democratic party’s silence. Even Sweden’s rabidly anti-Israel pro-Palestinian Per Gahrton refuses to include accusations of the Aftonbladet ilk in his frequent and vicious attacks on the Jewish state because he maintains there is not sufficient evidence to back the claims. Lack of evidence, however, appears not to be an obstacle to Aftonbladet.

Several medical experts have vouchsafed that the process Aftonbladet describes could under no circumstances produce human organs suitable for transplantation – the accusations crumble on logical, logistical and medical grounds. Faced with the choice between publishing unsubstantiated anti-Semitic claims against Jews and publishing confirmed and verifiable information on systematic kidnappings, human trafficking and other crimes against humanity in the Arab and Muslim worlds, Aftonbladet chose the path of classic anti-Semitism.

The reason is simple. The first case denigrates the world’s only Jewish state, Israel, and Jews all over. The second implicates Gaza’s rulers Hamas, who for more than three years have held a young Jew, Gilad Schalit, captive after kidnapping him. Schalit has not been granted visits by the Red Cross in accordance with international legislation governing the treatment of prisoners. He has not received legal representation – not that he is accused of anything other than being a Jew, a crime in Gaza. He has not been allowed to meet or have contact with his family – a crime against his established human rights.

For Aftonbladet none of this matters. These are all facts that can be confirmed. However, they do not exactly paint Gaza’s Arab and Muslim leaders in a positive light, so Schalit’s three years of illegal incarceration is a non-event. What is an event is a 17 year old unsubstantiated claim of Jewish organ theft – denied even by the victim’s family.

Aftonbladet shields its demonisation of the Jewish state behind claims of freedom. Not freedom for Gilad Schalit but freedom of the press and freedom of expression. But the tabloid’s freedom seems limited to the slander of one single country, one single religion and people: Israel and the Jews.

Because Aftonbladet refuses to write in equally clear terms – in fact it refuses to write at all – about Arab and Muslim human trafficking in Gaza. Or about systematic torture and rape of political dissidents – both women and men – in Iranian prisons (other than to report on the Iranian authorities’ denial).

Freedom of expression is not the same as freedom to destroy or libel. Freedom of the press is not the same as telling lies on the one hand while suppressing the truth on the other – all depending on the niceties of the tabloid’s political agenda.

So what is Aftonbladet’s political agenda? Today, one year before Sweden goes to elections there is every reason to suspect that the newspaper’s attack was merely one in a string of many populist measures designed to generate votes for its mentor, the Social Democratic party. There are about 15,000 Jews in Sweden, and something like half a million Muslims. Despite the immense outrage felt by Swedish Jews over the Aftonbladet attack and countless media outrages in previous years, no buildings have been burned down, no pensioners have been beaten in the streets, no police officers have been attacked or police vehicles vandalized. It’s not the way we Swedish Jews do things. We sit back and think, we try to make people see sense through reasoned argument, we use the persuasive power of the spoken and written word. It’s all part of something that we call “democracy”. Jews here in Sweden have never understood the need to attack people, public institutions, religious edifices or officers of the law as a means of expressing our dissatisfaction. We tend to address our concerns to the people concerned.

So we are now addressing the Swedish Social Democratic party. In the wake of Aftonbladet’s actions and the party’s silence, the big question to party leader Mona Sahlin is as follows:

Can a nominally democratic Sweden really afford a Social Democratic party whose foremost standard-bearer is Aftonbladet? Those who fear the Sweden Democrats should be at least as afraid of Sweden’s Social Democrats. For the very same reason.

On the bottom line it is therefore not only the current Right-Centre coalition government that needs to mark its revulsion for the Aftonbladet article; it is at least equally important for the Social Democratic party to clearly state its opposition to the use of racism as an electioneering tool.

Unless, of course, party leader Mona Sahlin is happy for Aftonbladet to continue profiling itself this way in the name of Swedish Social Democracy.

Links on this and related topics:
Wikipedia, Honest Reporting, TNR, JTA, Washington Post, JPost, JPost2, Arutz7, The Local, Expressen (Swedish),

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

måndag 31 augusti 2009

Hamas and Aftonbladet: a marriage made in hell

Swedish tabloid Aftonbladet writes an inflammatory anti-Semitic article that even its own editors admit is so lacking in factual basis it cannot be printed in the news pages. It is relegated to the “Culture” section.

Which says a whole lot about the Swedish perception of culture in a climate of anti-Zionism and anti-Semitism nurtured by large swathes of the media. The Church of Sweden and its various satellite organisations play at least as significant a role in this incitement as the media do.

Meantime, Hamas in Gaza refuse to educate children on the subject of the Holocaust as part of the curriculum.

Schoolbooks – indeed the entire educational establishment just like virtually all aspects of life in the Gaza Strip and West Bank – are financed by the West. Sweden is the world’s biggest per capita donor to Palestinian Arab welfare. Swedish taxpayers’ money is being used in order to shield Palestinian Arabs from an aspect of world history that is taught in every other part of the world. Hamas refers to the Holocaust, in which six million Jews were slaughtered as part of a widespread racist ideology, as “a lie invented by the Zionists”. It is this same Hamas that Sweden and the rest of the West continue to subsidise. UNRWA, which is charged with ensuring that UN funds are properly used in the Gaza Strip and West Bank, said simply that “the Holocaust was not currently on its curriculum” in the Hamas-controlled territory.

It is this same Hamas that more than three years ago kidnapped a young Jew from Israel, Gilad Schalit, and has since held him without access to the Red Cross, the UN, legal representation, medical attention, or visits from or indeed correspondence with his family. Schalit is being used as a pawn in the medieval pastime of human trafficking. It is a practice that is illegal in the civilized world but is deemed a legitimate Palestinian government tactic. It must be legitimate because the world at large continues to turn a blind eye – it has never once been on the EU, UN or US agenda over the past three years.

Sweden and the rest of the western world accordingly continue to pump billions into the Palestinian economy, while the Palestinians continue to enshrine barbaric practices into governmental policy.

Not everyone in the West is blind, however. Italy is not afraid of condemning Aftonbladet’s anti-Semitism, calling its article “lying and hurtful” and an act “of blatant anti-Semitism”. Israeli officials have repeatedly maintained that they do not either want or expect the Swedish government to interfere with freedom of expression or freedom of the press, but insist that the Swedish government needs to make its response to the anti-Semitic claims clear. Responding is not the same as curbing freedom of speech. The absence of a response, on the other hand, could be and often is seen as tacit support. Hamas certainly seem to see it that way.

The Italian Foreign Minister had no difficulty in formulating a response. FM Franco Frattini went so far as to say: “There are limits to freedom of the press that stem from respect for the truth and the duty of every journalist to prove his claims.” Italy seems, unfortunately, to be the sole voice in the wilderness.

Because that wilderness echoes to the sound of official Sweden’s silence.

The bewildering thing about Sweden’s silence is that it is not consistent. According to website WWRN (WorldWide Religious News), Sweden’s Prime Minister did actually express regret over the nature of the offence caused.

Prime Minister Fredirk (sic) Reinfeldt said after Tuesday's talks … “I regret if people have taken offense or feel offended”.’

There’s one problem, however. I’ve been a bit economical with the truth, because the above quote, while totally accurate in what I’ve included, is interesting for what I’ve omitted; a few key phrases. The full quote as taken from the WWRN website actually reads:

Prime Minister Fredirk Reinfeldt said after Tuesday's talks with Swedish Muslim organizations, “I regret if people have taken offense or feel offended” by the cartoon in a local newspaper, Nerikes Allehanda.’

The reference is to the offence felt by Muslims a couple of years ago over insults perceived by Muslims and Islam worldwide in the wake of cartoons published depicting the prophet Mohammed in an unfavourable light.

The Swedish Prime Minister and his government just couldn’t square it with Sweden’s much-vaunted freedom of the press and freedom of expression to voice equal regret over insults perceived by Jews and Israelis worldwide in the wake of unsubstantiated and blatantly anti-Semitic allegations published in Aftonbladet.

Neither PM Reinfeldt nor anyone in his government is anti-Semitic. They are pillars of democratic decency.

But the juxtaposition between words on the one hand and silence on the other nurtures anti-Semitism.

And it is this that is so problematic with official Sweden’s silence today.

INN, Haaretz, WWRN, JPost, Al Ahram, Emanuele Ottolenghi, DN (Swedish), Sydsvenskan (Swedish), Swedish Parliament (Swedish), IlyaMeyer, IlyaMeyer2, IlyaMeyer3,

Etiketter: , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

söndag 30 augusti 2009

Instructions to Swedish journalists: "Spice it up with fiction"

“Spice it up with fiction”
“Tell small lies”
“Make it up”
“Simple tricks for blending fact with fiction, telling half-lies and writing semi-literary works”

This is how Swedish journalism’s king of the Radical Left, Jan Guillou, describes the recipe for achieving success in journalism.

He goes on to state that today “most journalists (in Sweden) are better than in my day”.

He measures success by the degree to which the media succeeds in persuading the public of its agenda.

Using any means that make it difficult to separate hard fact from personal opinion.

This goes a long way to explaining the obsession of extreme-Left tabloids like Sweden’s Aftonbladet to defaming Israel and trampling on the sensibilities of Jews. It explains Aftonbladet’s recent unsubstantiated claim that Israel – and through tenuous implications Jews – engage in systematic organ trafficking. Claims that both the journalist behind the piece and the editor freely admit have no basis in fact.

Anyone wanting to find out what drives the extreme Left in Sweden – and the media in Sweden form a largely Left-wing stronghold – should take note of what Jan Guillou says. He is the Grand Old Man of Swedish journalism and has for decades set the tone for journalism in this country.

Sweden’s Constitution guarantees freedom of expression and freedom of the press. And quite rightly too, as in any self-respecting democracy. It is not the role of government to interfere in the workings of the press.

But it is the responsibility of the public to be aware of the agenda that drives many journalists and to be familiar with the tricks used.

With some thankfully excellent exceptions, Sweden does not have a free press. Sweden has a press free of critical thinking.

A press nurtured on deception as a means to a pre-determined political end.

The interview with Jan Guillou is in Swedish and can be viewed here.

For an example of the sort of journalism that Swedish journalists do NOT engage in and an example of the sort of story that most Swedish papers will NOT report on, read the following article.

It’s all about the terrorist training camps run by Gaza’s Hamas rulers for children as young as eight.

You won’t read about it in Sweden’s Aftonbladet.

TV4 (Swedish programme), IDF, NGO Monitor, NGO Monitor2, IlyaMeyer1, IlyaMeyer2,

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

Svensk vänsterjournalistik: "krydda det hela med små påhitt"

”Krydda det hela med små påhitt”
”Småljuga”
”Hitta på”
”Enkla trick för att halvljuga, berätta halvsanningar och skriva halvlitterära texter”

Så sammanfattar Vänsterkungen Jan Guillou framgångsreceptet för journalister i Sverige.

Och han hävdar därefter att ”de flesta journalister är bättre idag”.

Hur han nu får det att gå ihop.

Titta på TV4:s intervju med JG där han avslöjar knepen och drivkraften.

Det är viktigt att förstå hur utspridd och utstuderad taktiken är i de flesta svenska medierna. Detta med referens till Aftonbladet och dess förtalskampanj som nyligen kulminerade i påståenden om systematisk israelisk organstöld.

TV4, MXP, MXP2, NGO Monitor, Fokus, IlyaMeyer, Jackie Jakubowski,

Etiketter: , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

fredag 28 augusti 2009

How the West was won

Or, more correctly, conquered.

On Thursday August 27, Swedish TV’s national debate programme “Debatt” (in Swedish) dealt with the anti-Semitic Aftonbladet/Donald Boström allegations – entirely unsubstantiated – of illegal organ trafficking by Jews and Israelis.

Although the spotlight has naturally trained on the murky agenda of the extreme Left-wing newspaper and its collaborators, the real issue in Sweden is not that the article was published. Sweden has a free press and its citizens enjoy freedom of speech, both enshrined in the Constitution.

As such, Aftonbladet may abuse its position to pursue any murky policy it chooses and it is perfectly free to employ the services of unscrupulous agents and amateur writers in that pursuit. Swedish law guarantees that freedom.

The real point at issue is not Aftonbladet exercising its freedom of expression via activities of dubious moral standard, but whether the Swedish government are right in not exercising the very same freedom of expression to identify Aftonbladet’s bigotry for what it was. In a remarkable departure from protocol and ethics, the Swedish Foreign Office under Carl Bildt took the extraordinarily aggressive step of ordering the removal from the Embassy website of a statement by Sweden’s ambassador to Israel in which she upheld her nation’s freedom of expression but expressed regret over the hurt felt by Israelis over the unfounded allegations.

And what of the Swedish media? The vast majority have roundly condemned the offending piece as a blatant act of racist defamation. Most have also expressed surprise that the article contains no evidence whatsoever to back up the unsubstantiated claims.

The only howls of media support come from the traditional pack of Israel-baiters – extreme Left-wing fringe papers with circulations as numerous as the feathers on a leopard’s back.

Mainstream media Sweden has by and large taken stock of its reputation.

But there are exceptions. Yesterday’s “Debatt” TV programme pitched Boström and his Aftonbladet cohorts – along with their regular trail of insufficiently medicated Palestinian Solidarity Movement groupies – against representatives of the free press and the Jewish Community in Gothenburg, on Sweden’s west coast.

Oded Meiri from Gothenburg sat with a stop-watch throughout the TV programme. His findings: Aftonbladet and the pro-Palestinian group got to speak for 14.60 minutes, while the opposing side got just half that – a mere 7.5 minutes on air.

Viewer Amos notes that all the pro-Arab speakers were introduced with signs showing their names and affiliations, while the opposing debaters were offered no such courtesy. At no time did the programme host point out that despite Boström’s claims in his article, the Arab family on which the article centres have categorically denied that they ever made any allegations of illegal organ removal. Furthermore, they stated categorically that they had never spoken to Boström or indeed any other reporter on the issue.

The second part of the “Debatt” TV programme dealt with an entirely unrelated matter, that of alternative medicine in Sweden. As such, there were several doctors in the studio while the Aftonbladet issue was being discussed. Not one pointed out that organ harvesting after the donor had suffered multiple gunshot wounds in a dusty street, followed by a long, dusty and hot journey by jeep and helicopter to (presumably) a medical establishment, would render the victim’s organs unusable.

This, then, is the true face of the climate that the Swedish media have created over the years regarding the Middle East scene: uncomfortable silence even when the truth needs out. True, in the wake of Aftonbladet’s excesses most media outlets have come to their senses and for the first time in decades actually taken a firm stance against shoddy journalistic practice, constant demonisation of Israel, and anti-Semitism in the Left-wing press. Some Swedish newspapers have always maintained a high ethical and professional standard and have continued in the same vein throughout this ugly episode.

But Swedish TV’s “Debatt” puts into sharp relief the situation in which this nation finds itself after decades of unmitigated hate-mongering and constant bias in the Swedish media. Aftonbladet may have produced disgusting anti-Semitic claptrap, but SVT “Debatt” gave it twice as much time to defend itself as it gave to people wanting answers to very specific questions.

Not least among those questions was why Aftonbladet’s original Swedish text differs so markedly from its English translation, which has been significantly toned down in several key areas. To her credit, “Debatt” host Belinda Olsson was barely able to contain her frustration at Aftonbladet editor Jan Helin’s refusal to address the issue.

But it did not stop her from giving twice as much time to Aftonbladet as she did to the opposing side.

The effects can already be seen in the Arab world, which is lapping up the story as though more encouragement of anti-Semitism were needed in the Muslim world. The Egyptian Gazette, for instance, doesn't let truth get in the way of a good story.

This is how the West is being won – or conquered: through the weakness and/or ill-will of the media.

Want a second opinion? Here's what Sarah Honig writes on the subject.


Alan Dershowitz, Jerusalem Post, Egyptian Gazette, The New Republic, NWT (Swedish)

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

tisdag 25 augusti 2009

Aftonbladet’s defence begins to crumble

STOP PRESS STOP PRESS STOP PRESS
The Swedish Chancellor of Justice Göran Lambertz commented this afternoon on the Aftonbladet affair.
He says that the government could go much further in its criticism of the Aftonbladet article without in any way contravening the constitution. "The government has considerable leeway in such matters. A minister can without risk say something along the lines of 'We have no reason to believe these allegations', but would be contravening the constitution if he or she actually criticised the decision to publish the article," according to Mr Lambertz. He went on to say that the decision not to comment on the article was a nod to political considerations, not legal constraints.
Link to the article on Swedish TV website, filed by news agency TT: http://svt.se/2.22620/1.1666252/lag_tillater_hardare_artikelkritik


Aftonbladet’s defence begins to crumble along with its libellous story as the truth begins to emerge.

Read Khaled Abu Toameh in the Jerusalem Post. He makes clear that at no time did the Palestinian Arab family figuring in Aftonbladet’s libellous article tell Swedish writer Donald Boström that their son's organs had been removed.

It is worth repeating: at no time did they speak to this or any other journalist about suspicions of organ harvesting. They never, ever, spoke to Donald Boström about this subject. His article is based on a fabrication. He took a photograph. The rest is a myth.

Donald Boström evidently has a highly creative relationship with the truth.

Now, however, in an almost comical reversal of logic and ethics, the family claim that since Boström has made the claim – about a conversation they never had with him – they now want an inquiry to substantiate his claims. Claims proven to be the figment of Boström’s imagination. Anything that can be used against Jews and/or Israelis is grist to the mill.

It never occurred to either Boström or Aftonbladet to point out the absurdity of organ-harvesting claims when the donors in question have been killed with extreme trauma – which would render their organs unusable. Not just through physical damage to the organs themselves, but through infection after bodily fluids leaked through surrounding tissue into the organs to be harvested. Organ transplantation requires the utmost clinical sterility; shooting someone dead in a dusty street and then waiting while a suitable vehicle is found to transport the corpse to a nearby facility for the necessary immediate surgery is not exactly a scenario that is set to succeed.

But none of these considerations mattered to Boström or Aftonbladet.

Boström’s article is sourced from material he originally wrote in a book published back in 2001. That book was financed by the Swedish Foreign Ministry as well as other Swedish government-financed organisations, most notably several Church of Sweden organisations.

One might well ask what conclusions can be drawn from the fact that the Swedish government plays an active role in defaming a sovereign nation – yet claims it is unable to comment on an article when this government-supported defamation takes the form of a virulently anti-Semitic blood-libel.

One might also well ask why the Church of Sweden feels it is so important to spend its funds financing anti-Semitic libel. The Church of Sweden has played no part in alleviating the plight of Christian Arabs in the Gaza Strip or West Bank. All its resources – both time and money – are spent on demonizing the world’s only Jewish state.

For a detailed and well-researched study on the Church of Sweden’s long-standing antipathy to Israel and its extremely active Swedish government-funded role in promoting anti-Semitism in the Arab world, read the NGO Monitor’s excellent report entitled “Diakonia: An Analysis of Activities in the Arab-Israeli Conflict”.

There is an increasingly wide gap between the vast majority of everyday, honest, highly ethical Swedes in this country, on the one hand, and the deeply anti-Israel/often anti-Semitic politicized leadership of the Church of Sweden, the rabidly anti-Israel Left-leaning media, and politicians paralysed by blinkered dedication to political correctness, on the other.

The problem is that it is politically correct politicians who are financing the activities of rabid anti-Semites.

With Swedish tax revenues.

Which is what some Swedish newspapers are finally beginning to investigate. It’s a slow process – because these newspapers are taking the time to verify their stories and corroborate their sources.

Normal journalistic measures alien to Boström and Aftonbladet.

Articles on the subject:
NGO Monitor1, NGO Monitor2, JPost1, JPost2, JPost3, JPost4, IlyaMeyer1, IlyaMeyer2, IlyaMeyer3, IlyaMeyer4, IlyaMeyer5, Barry Rubin, TundraTabloids, Metro (in Swedish), SvD (in Swedish)

Etiketter: , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

lördag 22 augusti 2009

In Sweden, silence is golden – literally

Just ask Swedish Foreign Minister Carl Bildt

The gold is in the form of Swedish tax revenues paid dutifully by hard-working Swedes lucky enough to still have a job.

That gold is used by the Swedish government. Not for the Swedish population but for the Palestinian Arab population. 700 million kronor per annum, and increasing year on year. As can be seen from the pictures in the following articles, the Gaza Palestinians don’t exactly seem to be in any danger of under-nourishment…

Silence is golden according to Swedish Foreign Minister Carl Bildt, the government official who insists his country’s ambassador to Israel must refrain from expressing an opinion on virulent anti-Semitic accusations in Swedish left-wing tabloid Aftonbladet. Accusations intended as a blood-libel against all Jews and Israelis everywhere.

Silence is so golden according to Carl Bildt that despite the millions that he takes from Swedish citizens to give to Palestinian Arabs, he deliberately chooses not to condition these payments on the Palestinians’ release of the only Jew in the otherwise ethnically cleansed Gaza Strip: the young Gilad Schalit who was kidnapped by Palestinian government party Hamas 1200 days ago and since then not allowed contacts with his family, legal representation or the Red Cross – or indeed even granted the privilege of seeing sunlight.

Carl Bildt firmly believes in silence. He maintains total silence on the issue of the Jewish hostage Gilad Schalit, while at the same time plundering Swedish state coffers to support the Palestinians in Gaza.

Carl Bildt firmly believes in silence. He insists that his ambassadors remain silent in the face of raw anti-Semitism.

Carl Bildt firmly believes in silence. That’s why there is no Foreign Ministry investigation into the link between the increasing Swedish funding of Palestinian Arabs and the corresponding increase in Palestinian Arabs disappearing from life-supporting dialysis sessions, only for them to turn up instead abroad where they purchase organs from cash-strapped donors and have them transplanted into their own bodies before returning to the West Bank.

Is the Swedish Foreign Minister thus suffering from an inability to see, as well as his documented inability to speak, hear, think and do elementary maths?

Ultimately we have to remember what the whole fuss is about: Swedish tabloid Aftonbladet published a story about organ trafficking that involved people in the US – but when it turned out that one of the people involved was a Jew, angled the entire article as a blatant anti-Semitic tirade.

In Sweden, anti-Semitism is not punishable. Nor is crass stupidity. Neither is gross incompetence in public office. But an ambassador who expresses her honest dismay over anti-Semitism while at the same time upholding Sweden’s proud tradition of freedom of expression and freedom of the press, is censured by the Swedish Foreign Minister. The same Foreign Minister who declines to say a word about the kidnapped Jew Gilad Schalit, held by Muslim Arab human traffickers in the Gaza Strip.

Israel’s Ambassador to Sweden Benny Dagan gave a resounding interview in Swedish daily Sydsvenskan, summarising his nation’s and his people’s view of the situation.

Rampant Swedish media distortion and the tacit and blatant anti-Semitism expressed in various Swedish governmental and quasi-governmental organisations can be charted with the utmost clarity in a report by NGO Monitor.

The results of media distortion and constant demonising of Jews and Israelis are felt in Sweden all the time – most recently yesterday in a soccer match involving Jewish youth club IF Hakoah, in which spectators raced onto the pitch during and after the match to beat up the Hakoah players for the crime of being Jewish. One problem, however: at this particular match, none of the Hakoah players were actually Jewish. Not that it mattered in a climate of hate fuelled by large swathes of the Swedish media and government silence.

So back to the infamous article in populist left-wing tabloid Aftonbladet. The article’s author Donald Boström freely admits that he has absolutely no evidence of any of his allegations but says it is up to Jews and Israelis to prove themselves innocent. An interesting twist – Jews are guilty until they prove themselves innocent. Now where have we heard that before? Democracy doesn't appear to be Boström’s or Aftonbladet’s strongest suit.

Much of the material in Boström’s article came from a book he published in 2001, “Inshallah” (the title is something of a giveaway, you can probably already see where this is going), which was jointly financed by the Swedish Foreign Ministry and various other government-backed organisations. Here in fact is what Boström writes in the acknowledgements section (comments in brackets are my explanations):

"Thanks to Diakonia [90% government-financed Christian aid organisation], Forum Syd [government-financed aid organisation], Graphics Industry Union, Stockholm Graphic Workers' Union [part of the Swedish Trade Union Confederation, co-owner of Aftonbladet], the Swedish Christian Study Center, the Brotherhood Movement [Christian branch of the Social Democratic Party], the Swedish Palestinian Solidarity Movement [partly government-financed], Trade union TCO and the Swedish Foreign Ministry for their financial donations."

It appears Foreign Minister Carl Bildt has every reason to be tight-lipped. There’s too much at stake if people start talking, writing or asking questions. Swedes might start demanding some of their tax money be spent on their welfare rather than on organ-harvesting for Palestinian Arabs.

And Israel, which sees Sweden spending huge amounts on Palestinians involved in organ trafficking and human trafficking, might start considering legal action.

That would put Sweden’s selective silence in jeopardy.


For additional perspective on the subject of selective treatment of Israel, read Professor Barry Rubin's blog: http://rubinreports.blogspot.com/2009/08/why-is-israel-demonized-while-real.html

With thanks to Dmitri Wasserman, Stockholm, for valuable supplementary material.

Haaretz, Barry Rubin, Vlad Tepes, Tundra Tabloids

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer