Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

fredag 15 januari 2010

Carl Bildts anti-israelisk politik skapar internationell turbulens

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har blivit precis den katastrof för Sveriges anseende utomlands som man kunde förutse när denne bortglömde politisk föredetting dammades av och installerades i Utrikesministeriet.

Bildt utsågs av statsminister Fredrik Reinfeldt i utbyte mot stöd från den växande skara anti-israeliska extremister, islamister och andra fanatiker utan vilka ingen svensk regering idag kan regera om man har som mål att tillskansa sig röster.

Om en normal politisk verksamhet går ut på att dämpa motsättningarna till andra länder och bygga upp en vänskap där så är möjligt, har Carl Bildts politik haft rakt motsatta syften. Han har tagit varje tillfälle att mucka gräl med endast en stat, och en stat allena: den judiska staten Israel. Han har gjort det samtidigt som han medvetet blundat för groteska människorättsövertramp i samtliga arabländer samt Ryssland (som har fullständigt demolerat Tjetjenien) och Kina (som i mer än 50 år har våldtagit Tibet och utfört etnisk rensning på fler än 1 miljon tibetaner, som är fredliga buddhister).

Kontroversen kring Donald Boströms grundlösa, smaklösa och pressetiskt förkastliga Aftonbladsartikel i somras är ett av många exempel på Bildts hunger för anti-israelisk polemik. Han kunde ha lugnat en redan inflammerad stämning i Israel - en stämning som Bildt själv har skapat genom otaliga oprovocerade utfall mot den judiska staten - genom att säga några sansade ord om Sveriges respekt för Israels sårade känslor samtidigt som han åberopade den svenska pressfriheten. Istället tog han det anmärkningsvärda och föga diplomatiska steget att förhindra Sveriges Israelambassadör från att uttrycka sig lämpligt. Till och med JK fastställde att Bildts aktion var ogrundad och enbart avsedd att blidka politisk opinion i Sverige - en anti-israelisk opinion som Bildt själv varit med om att skapa.

Givetvis var Bildt väl medveten om att han behandlade Israel på ett diametralt motsatt sätt jämfört med hur han behandlade arabländernas sårade känslor när de uppfattade vissa inslag i de svenska medierna som kränkande. Den iver med vilket man från svenskt regeringshåll kritiserade en artikel i Aftonbladet som uppfattades som islamkritiskt, endast några få veckor efter att Aftonbladet publicerade sina grova anklagelser mot Israel, visar på en dubbelmoral av hisnande proportioner. Bildt hade heller inget att säga när hans konsul i östra Jerusalem, Anna Brodin, förespråkade öppna svenska kontakter med Hamas - en av EU terrorstämplad organisation.

Istället för att successivt dämpa attackerna ägnade sig Bildt åt att trappa upp konflikten genom offentligt stöd för den högst kontroversiella anti-israeliska Goldstonerapporten - en rapport som författaren Goldstone själv medger inte är värt papperet den är skriven på. Och som om inte detta räckte övergick Bildt till angrepp mot den judiska staten genom att kräva att dess huvudstad Jerusalem ska styckas och en del ges till det som eventuellt blir den andra palestinsk-arabiska staten, "Palestina", vid sida om Jordanien där redan 70 procent av befolkningen är palestinska araber. Som bekant upptar Jordanien 80 procent av Mandat-Palestina och var tänkt som hemland för de palestinska araberna.

Det verkar som om Bildt tävlar med en annan ökänd före-detting som även han inte vet när han bör lämna politiken och diplomatin åt dem som kan konsten - Jimmy Carter. En man som av amerikanerna själva har utsetts till den värsta amerikanska presidenten i historien. Bildt och Carter verkar tycka lika och verkar vara lika fast beslutna att se den judiska staten på sikt ersatt av ytterligare en palestinsk-arabisk stat - den andra i ordningen - tillika den 23:e arabiska staten i Mellanöstern, att lägga till de redan existerande 22 arabiska stater.

Att skapa ytterligare en palestinsk-arabisk stat möter inga hinder - inte ens i Israel. Israel har sedan 1948 sökt grannar med vilka man kan förhandla om gränser och med vilka man kan njuta normal grannsämja, precis som vi kan här i Norden.

Men att från Stockholm försöka diktera att delar av Israels huvudstad ska skänkas bort, och att bestämma var gränserna ska gå innan förhandlingarna mellan de berörda parterna ens kommer igång, är vare sig politiskt framkomlig eller diplomatiskt finkänsligt.

Men Carl Bildt behöver inte vara finkänslig när det gäller Israel. Han räknar kallsinnigt med att det är tämligen riskfritt att förolämpa den judiska staten, samtidigt som han går på tå för Israels muslimsk-arabiska grannländer - inklusive Jordanien som har en lag som säger att inga judar får lov att bo inom landets gränser. Håll nu inte andan i väntan på att Bildt tar upp en diskussion med Jordanien om etnisk rensning av judar - risken att dö av syrebrist är överhängande.

Det finns en liten skara svenska skribenter som anser att inget Israel gör kan någonsin vara rätt. Det är fundamentet i en verklighetsfrämmande politisk syn där man istället kryper för länder som Iran, Egypten, Libyen, Syrien och Saudiarabien.

I en artikel på Newsmill i våras krävde till exempel Ernst Klein en EU-bojkott av Israels utrikesminister Lieberman. Men inte någon bojkott av Sveriges utrikesminister Carl Bildt. Klein, bosatt i Sverige, anser att "För Israels egen skull bör han (Lieberman) så långt det går isoleras". Men Klein har inga kommentarer om den skada Carl Bildt orsakar gång efter annan med sin plumpa anti-israeliska besatthet.

Frågan många svenskar ställer är om inte Bildt redan gjort så grova övertramp på den diplomatiska scenen att statsminister Reinfeldt, för att få en chans att överleva valet senare i år, måste omedelbart avskeda honom och istället ge uppdraget att sköta landets utrikesförbindelser åt någon som vill förbättra Sveriges ställning i världen istället för att låta dem som vill försämra den fortsätta. En svensk utrikesminister med brinnande anti-israelisk iver, uppbackade av platsanställda som förespråkar intimt samarbete med terroristorganisationer, bådar inte gott för Sveriges anseende utomlands.

Eller för den nuvarande regeringens överlevnad.


Länkar från denna sajt:
JKs respons till Carl Bildt
Göran Lambertz och lagen talar emot Carl Bildt
Hur Sverige missbrukar olika NGOs för att strida mot Israel
Svenska skattebetalare finansierar Bildts krig mot Israel
Carl Bildt väljer selektiv tystnad
Sveriges osynliga utrikespolitik under Carl Bildt

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 12 november 2009

Swedish reporter's change of heart

Swedish photographer Donald Boström made waves in August this year when he abandoned his career as a photographer and instead tried his hand at journalism.

It was a mistake. He does not write coherently, he fails in the elementary ABC of checking on sources, he is subjective and unable to be objective, and his pro-Palestinian agenda shines through the few two-syllable words he succeeds in spelling correctly with the help of his trusty dictionary.

He wrote an article accusing the IDF of a systematic policy of killing Palestinian Arabs to supply a purported Israeli organ-trafficking industry, weaving his allegations together with a number of unrelated, overtly racist anti-Semitic accusations against Jews worldwide.

In early November, Boström travelled to Israel to defend his allegations. So certain was he of the treatment he would receive in the only democratic state in the Middle East that he hired a bodyguard to protect him 24 hours a day during his visit.

He needn't have bothered. This was, after all, Israel, not an Arab dictatorship. As is customary in any democracy, there were demonstrations against his racist views, but he was allowed to defend his views on TV and he left the country without incident. His bodyguard had the easiest assignment of his entire professional life.

Boström's civilised reception in Israel surprised him. Brought up on a decades-old Swedish diet of vilification of the Jewish state and of Jews in general, Boström today announced that he is reassessing his account of alleged official Israeli involvement in organ trafficking.

About time too, bearing in mind there is no story to pursue. He might, however, wish to pursue his enquiries on organ trafficking in Jordan, in Iran, among Palestinian Arabs, and in Egypt, where the practice is rife. In these Arab societies, the illegal trade in organs is a lively one indeed - pardon the pun.

Of course, Donald Boström may not survive any journalistic investigation into organ trafficking in the Arab and Muslim worlds, bodyguard or not. People asking awkward questions tend to be blown up, with some rather terminal side-effects. The unlucky ones tend to have their throats slit and the procedure televised and put on YouTube for other would-be surgeons in the Islamist world to emulate. So don't expect to see any articles on the subject bearing Donald Boström's signature any time soon.

It's good that Donald Boström has had a change of heart. Perhaps there has been some organ trafficking, after all.

Related articles from this site:
Swedish daily Aftonbladet: an ideology in search of a newspaper
Aftonbladet's defence begins to crumble
Swedish silence
Swedish Greens in fashionable brown shirts
Sweden: Open season on Jews
Freedom of the press in Sweden
Tensions in Swedish society
The view from Sweden

Etiketter: , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

fredag 23 oktober 2009

Like cockroaches, anti-Semitism is difficult to eradicate

Case in point: Swedish photographer Donald Boström made the embarrassing mistake of diversifying out of photography into writing.

Problem: he doesn’t know how to write.

He doesn’t know how to research his subject.

He is too subjective to be objective (he is a self-confessed pro-Palestinian radical).

In short, he is a nonentity way out of his depth.

In August, he came up with the idea of linking the death 19 years ago of a Palestinian terrorist on the West Bank, with the fact that Israel, like most other countries, has a programme for organ donation. He then proceeded to link these two unrelated issues with the arrest in the United States in summer 2009 of a man accused of money-laundering. That man was a Jew, and among his alleged shady deals was trafficking in human organs. Not from dead corpses, but from live people willing to sell their organs for money – a trade in which unscrupulous people prey on the poor and make vast amounts of money out of their body parts.

But he was a Jew! This was sufficient for Donald Boström to write an anti-Semitic article that Swedish radical left-wing tabloid Aftonbladet was only too pleased to publish. That article led to particularly strained relations between Israel and Sweden since Israel felt that both the Jewish nation and Jews worldwide were being wrongfully accused of a despicable trade. The allegations aroused added ire owing to the fact that even the Arab family concerned denied that they had ever claimed their son’s organs were harvested for transplantation. Most analysts worldwide concurred that the article was an example of woefully inadequate research employed to disguise raw anti-Semitic propaganda. It echoed the traditional anti-Semitic blood-libels that have prompted innumerable pogroms against Jews worldwide over the centuries and is now a frequently used approach by large swathes of the Swedish media.

Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt and his Foreign Minister Carl Bildt claimed at the time that he could not comment on the article because the Swedish constitution protected freedom of speech and he was therefore not at liberty to make any statement on unfounded racist accusations leveled by radical left-wing Swedes. The Swedish Chancellor of Justice, however, verified that there was nothing in the constitution to prevent the PM or FM from making a statement on the issue, so long as it was just a statement and not an attempt to prevent freedom of speech. He pointed out that all Swedes enjoy freedom of speech - even the PM and FM.

Two months later, on 21 October 2009, unfounded racist accusations (read the article here, in Swedish only) were levelled by radical right-wing Swedish party The Sweden Democrats in the very same newspaper, Aftonbladet. They accused the country’s Muslims of being a threat to the nation. Within a few hours the Swedish Prime Minister went on air to distance his nation from the racist comments.

Observers worldwide shook their heads in disbelief at the two very different responses to two sets of racist allegations made to two different sets of minority Swedes – Jews and Muslims.

Now Donald Boström has added further fuel to the fire by insisting on radical Arab news channel Al Jazeera that his original allegations about Jewish organ harvesting hold true. He said, among other things:


“I showed that the organs were plundered and that illegal organ trade is being systematically undertaken in Abu-Kabir (Israel’s forensic institute in Tel-Aviv).”

“We have evidence that links Israel to this trade.”

“What I wrote in my original article is sufficient evidence, but I am nonetheless continuing to investigate the information and there is other information that other journalists are investigating.”

“In the USA there is a branch of this operation that sells organs to rich Americans.”

“(Israeli Defence Minister) Ehud Barak is lying. He knows there is illegal trade in organs. He knows that people are being killed and that their bodies are being desecrated. He is lying time after time.”Of course, there is little hope that the Swedish Prime Minister will step in to curb Donald Boström’s anti-Semitic libels. The Swedish PM only comments when Muslim sensitivities are at risk. There are about half a million Muslims in Sweden, and less than 20,000 Jews. The mathematics is quite straightforward, with less than a year before the next national elections in Sweden.

What is remarkable is that even as Donald Boström peddles his anti-Semitisc poison in the Muslim world, his invitation to travel next month to Israel to participate in the Dimona Conference is still being extended.

Incitement to violence is a crime. It is also a very real danger to national security.

Ehud Barak, who has the ultimate responsibility for the security of the nation, ought alreadyw to have a plan for intercepting Mr Boström at the border and turning him back, just as Israel has previously barred entry to adherents of ISM, the radical Palestinian pro-terrorist group, before they could clear passport control at Ben Gurion Airport.

Israel’s security is at risk. It is true that Ehud Barak cannot persuade a cowardly Swedish Prime Minister to abandon his double standards and stand up for principle – that is after all entirely a domestic Swedish issue.

But Ehud Barak can stop the export of Swedish fundamentalism to Israel.

We’ll never rid the world of cockroaches, but we can surely keep our own doorsteps clean.


Thanks to Ron Tennenbaum of Sweden for his help in translating Donald Boström's comments on Al Jazeera.

Andrea Levin: Anatomy of a Swedish Blood Libel

Etiketter: , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

fredag 28 augusti 2009

How the West was won

Or, more correctly, conquered.

On Thursday August 27, Swedish TV’s national debate programme “Debatt” (in Swedish) dealt with the anti-Semitic Aftonbladet/Donald Boström allegations – entirely unsubstantiated – of illegal organ trafficking by Jews and Israelis.

Although the spotlight has naturally trained on the murky agenda of the extreme Left-wing newspaper and its collaborators, the real issue in Sweden is not that the article was published. Sweden has a free press and its citizens enjoy freedom of speech, both enshrined in the Constitution.

As such, Aftonbladet may abuse its position to pursue any murky policy it chooses and it is perfectly free to employ the services of unscrupulous agents and amateur writers in that pursuit. Swedish law guarantees that freedom.

The real point at issue is not Aftonbladet exercising its freedom of expression via activities of dubious moral standard, but whether the Swedish government are right in not exercising the very same freedom of expression to identify Aftonbladet’s bigotry for what it was. In a remarkable departure from protocol and ethics, the Swedish Foreign Office under Carl Bildt took the extraordinarily aggressive step of ordering the removal from the Embassy website of a statement by Sweden’s ambassador to Israel in which she upheld her nation’s freedom of expression but expressed regret over the hurt felt by Israelis over the unfounded allegations.

And what of the Swedish media? The vast majority have roundly condemned the offending piece as a blatant act of racist defamation. Most have also expressed surprise that the article contains no evidence whatsoever to back up the unsubstantiated claims.

The only howls of media support come from the traditional pack of Israel-baiters – extreme Left-wing fringe papers with circulations as numerous as the feathers on a leopard’s back.

Mainstream media Sweden has by and large taken stock of its reputation.

But there are exceptions. Yesterday’s “Debatt” TV programme pitched Boström and his Aftonbladet cohorts – along with their regular trail of insufficiently medicated Palestinian Solidarity Movement groupies – against representatives of the free press and the Jewish Community in Gothenburg, on Sweden’s west coast.

Oded Meiri from Gothenburg sat with a stop-watch throughout the TV programme. His findings: Aftonbladet and the pro-Palestinian group got to speak for 14.60 minutes, while the opposing side got just half that – a mere 7.5 minutes on air.

Viewer Amos notes that all the pro-Arab speakers were introduced with signs showing their names and affiliations, while the opposing debaters were offered no such courtesy. At no time did the programme host point out that despite Boström’s claims in his article, the Arab family on which the article centres have categorically denied that they ever made any allegations of illegal organ removal. Furthermore, they stated categorically that they had never spoken to Boström or indeed any other reporter on the issue.

The second part of the “Debatt” TV programme dealt with an entirely unrelated matter, that of alternative medicine in Sweden. As such, there were several doctors in the studio while the Aftonbladet issue was being discussed. Not one pointed out that organ harvesting after the donor had suffered multiple gunshot wounds in a dusty street, followed by a long, dusty and hot journey by jeep and helicopter to (presumably) a medical establishment, would render the victim’s organs unusable.

This, then, is the true face of the climate that the Swedish media have created over the years regarding the Middle East scene: uncomfortable silence even when the truth needs out. True, in the wake of Aftonbladet’s excesses most media outlets have come to their senses and for the first time in decades actually taken a firm stance against shoddy journalistic practice, constant demonisation of Israel, and anti-Semitism in the Left-wing press. Some Swedish newspapers have always maintained a high ethical and professional standard and have continued in the same vein throughout this ugly episode.

But Swedish TV’s “Debatt” puts into sharp relief the situation in which this nation finds itself after decades of unmitigated hate-mongering and constant bias in the Swedish media. Aftonbladet may have produced disgusting anti-Semitic claptrap, but SVT “Debatt” gave it twice as much time to defend itself as it gave to people wanting answers to very specific questions.

Not least among those questions was why Aftonbladet’s original Swedish text differs so markedly from its English translation, which has been significantly toned down in several key areas. To her credit, “Debatt” host Belinda Olsson was barely able to contain her frustration at Aftonbladet editor Jan Helin’s refusal to address the issue.

But it did not stop her from giving twice as much time to Aftonbladet as she did to the opposing side.

The effects can already be seen in the Arab world, which is lapping up the story as though more encouragement of anti-Semitism were needed in the Muslim world. The Egyptian Gazette, for instance, doesn't let truth get in the way of a good story.

This is how the West is being won – or conquered: through the weakness and/or ill-will of the media.

Want a second opinion? Here's what Sarah Honig writes on the subject.


Alan Dershowitz, Jerusalem Post, Egyptian Gazette, The New Republic, NWT (Swedish)

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

lördag 22 augusti 2009

In Sweden, silence is golden – literally

Just ask Swedish Foreign Minister Carl Bildt

The gold is in the form of Swedish tax revenues paid dutifully by hard-working Swedes lucky enough to still have a job.

That gold is used by the Swedish government. Not for the Swedish population but for the Palestinian Arab population. 700 million kronor per annum, and increasing year on year. As can be seen from the pictures in the following articles, the Gaza Palestinians don’t exactly seem to be in any danger of under-nourishment…

Silence is golden according to Swedish Foreign Minister Carl Bildt, the government official who insists his country’s ambassador to Israel must refrain from expressing an opinion on virulent anti-Semitic accusations in Swedish left-wing tabloid Aftonbladet. Accusations intended as a blood-libel against all Jews and Israelis everywhere.

Silence is so golden according to Carl Bildt that despite the millions that he takes from Swedish citizens to give to Palestinian Arabs, he deliberately chooses not to condition these payments on the Palestinians’ release of the only Jew in the otherwise ethnically cleansed Gaza Strip: the young Gilad Schalit who was kidnapped by Palestinian government party Hamas 1200 days ago and since then not allowed contacts with his family, legal representation or the Red Cross – or indeed even granted the privilege of seeing sunlight.

Carl Bildt firmly believes in silence. He maintains total silence on the issue of the Jewish hostage Gilad Schalit, while at the same time plundering Swedish state coffers to support the Palestinians in Gaza.

Carl Bildt firmly believes in silence. He insists that his ambassadors remain silent in the face of raw anti-Semitism.

Carl Bildt firmly believes in silence. That’s why there is no Foreign Ministry investigation into the link between the increasing Swedish funding of Palestinian Arabs and the corresponding increase in Palestinian Arabs disappearing from life-supporting dialysis sessions, only for them to turn up instead abroad where they purchase organs from cash-strapped donors and have them transplanted into their own bodies before returning to the West Bank.

Is the Swedish Foreign Minister thus suffering from an inability to see, as well as his documented inability to speak, hear, think and do elementary maths?

Ultimately we have to remember what the whole fuss is about: Swedish tabloid Aftonbladet published a story about organ trafficking that involved people in the US – but when it turned out that one of the people involved was a Jew, angled the entire article as a blatant anti-Semitic tirade.

In Sweden, anti-Semitism is not punishable. Nor is crass stupidity. Neither is gross incompetence in public office. But an ambassador who expresses her honest dismay over anti-Semitism while at the same time upholding Sweden’s proud tradition of freedom of expression and freedom of the press, is censured by the Swedish Foreign Minister. The same Foreign Minister who declines to say a word about the kidnapped Jew Gilad Schalit, held by Muslim Arab human traffickers in the Gaza Strip.

Israel’s Ambassador to Sweden Benny Dagan gave a resounding interview in Swedish daily Sydsvenskan, summarising his nation’s and his people’s view of the situation.

Rampant Swedish media distortion and the tacit and blatant anti-Semitism expressed in various Swedish governmental and quasi-governmental organisations can be charted with the utmost clarity in a report by NGO Monitor.

The results of media distortion and constant demonising of Jews and Israelis are felt in Sweden all the time – most recently yesterday in a soccer match involving Jewish youth club IF Hakoah, in which spectators raced onto the pitch during and after the match to beat up the Hakoah players for the crime of being Jewish. One problem, however: at this particular match, none of the Hakoah players were actually Jewish. Not that it mattered in a climate of hate fuelled by large swathes of the Swedish media and government silence.

So back to the infamous article in populist left-wing tabloid Aftonbladet. The article’s author Donald Boström freely admits that he has absolutely no evidence of any of his allegations but says it is up to Jews and Israelis to prove themselves innocent. An interesting twist – Jews are guilty until they prove themselves innocent. Now where have we heard that before? Democracy doesn't appear to be Boström’s or Aftonbladet’s strongest suit.

Much of the material in Boström’s article came from a book he published in 2001, “Inshallah” (the title is something of a giveaway, you can probably already see where this is going), which was jointly financed by the Swedish Foreign Ministry and various other government-backed organisations. Here in fact is what Boström writes in the acknowledgements section (comments in brackets are my explanations):

"Thanks to Diakonia [90% government-financed Christian aid organisation], Forum Syd [government-financed aid organisation], Graphics Industry Union, Stockholm Graphic Workers' Union [part of the Swedish Trade Union Confederation, co-owner of Aftonbladet], the Swedish Christian Study Center, the Brotherhood Movement [Christian branch of the Social Democratic Party], the Swedish Palestinian Solidarity Movement [partly government-financed], Trade union TCO and the Swedish Foreign Ministry for their financial donations."

It appears Foreign Minister Carl Bildt has every reason to be tight-lipped. There’s too much at stake if people start talking, writing or asking questions. Swedes might start demanding some of their tax money be spent on their welfare rather than on organ-harvesting for Palestinian Arabs.

And Israel, which sees Sweden spending huge amounts on Palestinians involved in organ trafficking and human trafficking, might start considering legal action.

That would put Sweden’s selective silence in jeopardy.


For additional perspective on the subject of selective treatment of Israel, read Professor Barry Rubin's blog: http://rubinreports.blogspot.com/2009/08/why-is-israel-demonized-while-real.html

With thanks to Dmitri Wasserman, Stockholm, for valuable supplementary material.

Haaretz, Barry Rubin, Vlad Tepes, Tundra Tabloids

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

onsdag 19 augusti 2009

Open season on Jews

Just ask Swedish left-wing tabloid Aftonbladet: in New Jersey in the US a scandal recently broke regarding a number of city officers, businesspeople and private citizens allegedly trafficking in human organs.

The anti-Semitic Swedish daily Aftonbladet did not write an exposé about Americans trafficking in human organs. Nor about the corruption of power – after all several NJ city officials are alleged to have been involved. Neither did the paper write about the callous greed of rich businesspeople looking to make a fast buck through the trade in human organs.

No, the only point the jackbooted brigade at Aftonbladet picked up on was that some of the people involved are Jews.

Having trained the spotlight on the fact Jews were involved, author Donald Boström then went on to write in the same article about his suspicions – unproven, uncontested and unconfirmed, let alone patently absurd – that Israel has a special military force tasked with shooting young Palestinian Arabs on the West Bank and then taking them away for their organs to be harvested.

Now read the following account of how he draws that conclusion:
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1249418644975&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

“I was [present] during the interview that night, I was a witness. It concerns me to the extent that I want it to be investigated,” Bostrom told the station. “But whether it’s true or not I have no idea, I have no clue.”

Boström maintains he is not a card-carrying anti-Semite. His boss at Aftonbladet’s cultural affairs page (!) – where this callous blood-libel was published – is Åsa Linderborg. She defends Boström’s article to the hilt. She too believes it is OK to make allegations without substance, and to demonise entire groups. But she is cautious not to demonise China, which after 50 years has yet to withdraw from Tibet. Nor does she criticise Mugabe for destroying a country that was once the corn-basket of all Africa. Neither does she make allegations of paedophilia against Hamas which arranges marriages between grown men and girls as young as 7 or 8. And she does not take issue with human rights abuses in Iran, Saudi Arabia, Syria, Egypt or Burma for fear of causing offence.

She runs an unusual cultural affairs page, does Åsa Linderborg.

So in the same vein, here’s an article I’d like her to publish in Aftonbladet:

The world is in the grip of a disease that is threatening entire societies, a disease that is tearing apart the very fabric of social cohesion and causing moral values to disintegrate.

That disease is drug abuse. I have seen children as young as 11 or 12 buying and selling drugs on the streets of London. Drugs are freely available in many parts of Gothenburg, Sweden, where I live – peddled by schoolchildren but supplied by callous, money-grubbing adults.

These drugs originate largely – although by no means exclusively – from the Arab and Muslim world. Foremost among these sources is Afghanistan, with the Lebanon ranking high as a major supplier.

The Muslim Taliban in Afghanistan profit hugely in this disgusting trade in human misery. The Muslim Hizbollah in the Lebanon likewise profit handsomely, financing their wars and terror campaigns with the proceeds of drugs that are debilitating entire societies.

If like Aftonbladet we discount all the other involved parties such as the Colombian and the Burmese drug barons and focus solely on one scapegoat, it is easy to see that it is Islam and the Arab world that are behind the depravity that is the drug trade. It is Arab and Islamic drugs that are financing everything from bombing campaigns against civilians in Iraq to the rapid deconstruction of civilization throughout the Western world. Since Aftonbladet refuses to publish articles on the subject, the tabloid is guilty of aiding and abetting the illegal drugs trade. A trade that is destroying entire societies.

I may or may not be able to substantiate any of the above, but hey, I’d like Aftonbladet and official representatives of Islam and the entire Arab world to defend themselves against the allegations. The facts, after all, speak for themselves.

Watch this space tomorrow, because then I’ll be laying a charge of officially sanctioned paedophilia against all of Christianity because of the crimes of individual Catholic clergymen. And on Saturday I’ll be lambasting black people all over the world because of the horrific crimes carried out by Idi Amin and Robert Mugabe. While on Sunday it’ll be time to haul all Chinamen everywhere over the coals – who can forget the terror that Mao Tse Tong inflicted on millions of people?

And on Monday I’ll be applying for a job at Aftonbladet. Who knows, maybe the post of Cultural Affairs Editor will be vacant by then…

JPost, JPost2, JPost3, Jihad i Malmö, Tundra Tabloids,

Etiketter: , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer