Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

fredag 15 januari 2010

Carl Bildts anti-israelisk politik skapar internationell turbulens

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har blivit precis den katastrof för Sveriges anseende utomlands som man kunde förutse när denne bortglömde politisk föredetting dammades av och installerades i Utrikesministeriet.

Bildt utsågs av statsminister Fredrik Reinfeldt i utbyte mot stöd från den växande skara anti-israeliska extremister, islamister och andra fanatiker utan vilka ingen svensk regering idag kan regera om man har som mål att tillskansa sig röster.

Om en normal politisk verksamhet går ut på att dämpa motsättningarna till andra länder och bygga upp en vänskap där så är möjligt, har Carl Bildts politik haft rakt motsatta syften. Han har tagit varje tillfälle att mucka gräl med endast en stat, och en stat allena: den judiska staten Israel. Han har gjort det samtidigt som han medvetet blundat för groteska människorättsövertramp i samtliga arabländer samt Ryssland (som har fullständigt demolerat Tjetjenien) och Kina (som i mer än 50 år har våldtagit Tibet och utfört etnisk rensning på fler än 1 miljon tibetaner, som är fredliga buddhister).

Kontroversen kring Donald Boströms grundlösa, smaklösa och pressetiskt förkastliga Aftonbladsartikel i somras är ett av många exempel på Bildts hunger för anti-israelisk polemik. Han kunde ha lugnat en redan inflammerad stämning i Israel - en stämning som Bildt själv har skapat genom otaliga oprovocerade utfall mot den judiska staten - genom att säga några sansade ord om Sveriges respekt för Israels sårade känslor samtidigt som han åberopade den svenska pressfriheten. Istället tog han det anmärkningsvärda och föga diplomatiska steget att förhindra Sveriges Israelambassadör från att uttrycka sig lämpligt. Till och med JK fastställde att Bildts aktion var ogrundad och enbart avsedd att blidka politisk opinion i Sverige - en anti-israelisk opinion som Bildt själv varit med om att skapa.

Givetvis var Bildt väl medveten om att han behandlade Israel på ett diametralt motsatt sätt jämfört med hur han behandlade arabländernas sårade känslor när de uppfattade vissa inslag i de svenska medierna som kränkande. Den iver med vilket man från svenskt regeringshåll kritiserade en artikel i Aftonbladet som uppfattades som islamkritiskt, endast några få veckor efter att Aftonbladet publicerade sina grova anklagelser mot Israel, visar på en dubbelmoral av hisnande proportioner. Bildt hade heller inget att säga när hans konsul i östra Jerusalem, Anna Brodin, förespråkade öppna svenska kontakter med Hamas - en av EU terrorstämplad organisation.

Istället för att successivt dämpa attackerna ägnade sig Bildt åt att trappa upp konflikten genom offentligt stöd för den högst kontroversiella anti-israeliska Goldstonerapporten - en rapport som författaren Goldstone själv medger inte är värt papperet den är skriven på. Och som om inte detta räckte övergick Bildt till angrepp mot den judiska staten genom att kräva att dess huvudstad Jerusalem ska styckas och en del ges till det som eventuellt blir den andra palestinsk-arabiska staten, "Palestina", vid sida om Jordanien där redan 70 procent av befolkningen är palestinska araber. Som bekant upptar Jordanien 80 procent av Mandat-Palestina och var tänkt som hemland för de palestinska araberna.

Det verkar som om Bildt tävlar med en annan ökänd före-detting som även han inte vet när han bör lämna politiken och diplomatin åt dem som kan konsten - Jimmy Carter. En man som av amerikanerna själva har utsetts till den värsta amerikanska presidenten i historien. Bildt och Carter verkar tycka lika och verkar vara lika fast beslutna att se den judiska staten på sikt ersatt av ytterligare en palestinsk-arabisk stat - den andra i ordningen - tillika den 23:e arabiska staten i Mellanöstern, att lägga till de redan existerande 22 arabiska stater.

Att skapa ytterligare en palestinsk-arabisk stat möter inga hinder - inte ens i Israel. Israel har sedan 1948 sökt grannar med vilka man kan förhandla om gränser och med vilka man kan njuta normal grannsämja, precis som vi kan här i Norden.

Men att från Stockholm försöka diktera att delar av Israels huvudstad ska skänkas bort, och att bestämma var gränserna ska gå innan förhandlingarna mellan de berörda parterna ens kommer igång, är vare sig politiskt framkomlig eller diplomatiskt finkänsligt.

Men Carl Bildt behöver inte vara finkänslig när det gäller Israel. Han räknar kallsinnigt med att det är tämligen riskfritt att förolämpa den judiska staten, samtidigt som han går på tå för Israels muslimsk-arabiska grannländer - inklusive Jordanien som har en lag som säger att inga judar får lov att bo inom landets gränser. Håll nu inte andan i väntan på att Bildt tar upp en diskussion med Jordanien om etnisk rensning av judar - risken att dö av syrebrist är överhängande.

Det finns en liten skara svenska skribenter som anser att inget Israel gör kan någonsin vara rätt. Det är fundamentet i en verklighetsfrämmande politisk syn där man istället kryper för länder som Iran, Egypten, Libyen, Syrien och Saudiarabien.

I en artikel på Newsmill i våras krävde till exempel Ernst Klein en EU-bojkott av Israels utrikesminister Lieberman. Men inte någon bojkott av Sveriges utrikesminister Carl Bildt. Klein, bosatt i Sverige, anser att "För Israels egen skull bör han (Lieberman) så långt det går isoleras". Men Klein har inga kommentarer om den skada Carl Bildt orsakar gång efter annan med sin plumpa anti-israeliska besatthet.

Frågan många svenskar ställer är om inte Bildt redan gjort så grova övertramp på den diplomatiska scenen att statsminister Reinfeldt, för att få en chans att överleva valet senare i år, måste omedelbart avskeda honom och istället ge uppdraget att sköta landets utrikesförbindelser åt någon som vill förbättra Sveriges ställning i världen istället för att låta dem som vill försämra den fortsätta. En svensk utrikesminister med brinnande anti-israelisk iver, uppbackade av platsanställda som förespråkar intimt samarbete med terroristorganisationer, bådar inte gott för Sveriges anseende utomlands.

Eller för den nuvarande regeringens överlevnad.


Länkar från denna sajt:
JKs respons till Carl Bildt
Göran Lambertz och lagen talar emot Carl Bildt
Hur Sverige missbrukar olika NGOs för att strida mot Israel
Svenska skattebetalare finansierar Bildts krig mot Israel
Carl Bildt väljer selektiv tystnad
Sveriges osynliga utrikespolitik under Carl Bildt

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 7 januari 2010

The music dies out as the West stumbles on towards its destiny

It’s OK to play music and dance in the streets to celebrate the massacre of civilians on 9/11, but illegal to play music and dance at your own wedding.
Hamas, the government of the Gaza Strip

This is no joke, and no exaggeration. Watch this video, made by a Palestinian Arab, which documents how Hamas kills a bridegroom for playing music at his own wedding.


http://www.youtube.com/watch?v=7_OGhj43GAE&feature=fvw

Hamas abuse of civilians and children as part of its racist war against the Jews is well-known, thoroughly documented – and largely ignored.

Read here to find out just how it is that Hamas terrorists are masqueraded as “civilians” – even after they are dead. The deception comes alive even after their death, in the statistics that Hamas and their willing collaborators in the West spread as part of their US- and European government-funded propaganda operations.

Richard Goldstone, in his whitewash of Hamas culpability and his publicly funded targeting of Israel’s self-defense measures, noted that there was “no evidence” that Hamas waged war against Israel from civilian areas and with its fighters dressed in civilian clothing.

Bloggers Elder of Ziyon and Solomonia beg to differ. And they have the video and other evidence to back their claims of Hamas abuse of the Geneva Conventions.

Read Augean Stables for a highly lucid comment on the subject and further video evidence of Hamas tactics.

Of course, Hamas does not only use adult civilians in its propaganda war. Here is a video clip from MEMRI that shows what passes for children’s entertainment on Hamas TV. Raw indoctrination of vulnerable minors, racism of the most brutal sort. It needs to be remembered that the Palestinian Arabs – in both the West Bank and the Gaza Strip – rely exclusively on the West for their financial well-being. Agriculture, industry and trade have zero priority, it is the West that funds the Palestinian Arab war and propaganda budget.

For a further analysis of just what Hamas is up to, to understand the racist Islamist mindset that drives this and countless similar organisations, and to understand how close the West is to committing collective suicide in the face of the Islamist onslaught, read another piece from Augean Stables.

And there’s more. Bret Stephens, renowned from his senior writing and editorial positions at highly reputable publications such as the Wall Street Journal and the Jerusalem Post, raises the question of whether the West is competent to safeguard its own civilization in a climate in which Political Correctness has replaced organized religion as the key aspiration for politicians keener to preserve their jobs in the short term than they are to protect their citizens in the long term.

While continuing to routinely ignore human rights abuses in the Arab and Muslim worlds, the West continues to do what is most convenient – kowtow to the threats issuing from the Arab and Muslim worlds and focus instead on delegitimisation and demonisation of the sole democracy in the Middle East. Israel. As many keen observers and analysts have pointed out, it's remarkably like dropping your car keys by mistake and then searching for them under the street light because that's where it's bright and most convenient to search, rather than in the pools of inky darkness in between - where you actually dropped them.

Turning a blind eye to Islamist aggression has become such second nature in the West that few question where we are headed. Fewer still recognize that this is a problem. One of the exceptions to the rule showed itself in Der Spiegel where an editorial by Henryk M Broder pointed out with the utmost clarity that the West is indeed choked by fear. Spiegel also has another highly interesting article entitled “Fears of Eurabia: How Much Allah Can The Old Continent Bear?” Well worth a read for its cool, objective analysis.

The question that begs an answer, of course, is whether the politicians will ever wake up to the occasional clarion calls being sounded by the media. Or whether they will continue to insist that we do not have a problem with any given religion, just with certain nationalities.

In the wake of the attempted terror attack on the civilian airliner in Detroit last Christmas, President Barack Hussein Obama has announced restrictive travel measures for 14 nations.

All are Muslim nations.

But he continues to deny that the US faces a Muslim or Islamist threat.

Either his eyesight is failing, or his intelligence is. And I mean his intelligence, not his intelligence agencies.

They’re never given the chance to do their job. Political Correctness has higher priority than national well-being.

Of course, Obama isn't the only politican suffering from SES - Selective Eyesigt Syndrome. Has-been US President Jimmy Carter has made a name for himself - particularly in the Arab world - for his constant baracking of the world's sole Jewish state. Now he has apologised for hurting the feelings of Israelis and Jews worldwide, apparently in the belief that his scant apology buys him sufficient breathing-space to continue his attacks on the Jewish state. While at the same time continuing to ignore the legion human rights abuses throughout the Arab and Muslim worlds. Read what CAMERA writes in its response to Jimmy Carter.


Read also:
Daniel Pipes: Security Theater Now Playing At Your Airport
Barry Rubin: The Suicidal Rules of Arab Political Debate

Etiketter: , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

onsdag 23 september 2009

Mummy Knows Best

“As [US] President Barack Obama has made clear, the key factor that prevents peace is the continuing building of Israeli settlements in Palestine.”
JIMMY CARTER (former president of the United States)

“Sometimes, when I look at my children, I say to myself, 'Lillian, you should have remained a virgin.'”
LILLIAN CARTER (mother of Jimmy Carter)

Question:
When does self-delusion cease to be a personal embarrassment and start becoming an existential threat?

Answer:
When an unhealthy obsession with the world’s sole Jewish state overrides everything else.

That perpetual jack-in-the-box of American politics, Jimmy Carter, just keeps popping up everywhere, with startling irregularity but predictable effect.

You’ve got to feel sorry for Hussein Obama.

Not only is he America’s first president from an ethnic minority.

Not only has he so far succeeded in getting absolutely everything wrong on the international political horizon.

Not only has he trashed America’s reputation and image internationally.

Not only has he succeeded in the amazing feat of losing the support and respect of both Arabs and Israelis at one and the same time.

He is also being constantly shadowed – some would say overshadowed – by has-beens from the Democratic Party who have also made their mark on US history and Middle East events. Jimmy Carter and Bill Clinton just won’t disappear off the US political stage.

The UN Climate Summit has Bill Clinton basking in the media floodlights, while the situation in the Middle East sees Jimmy Carter making one increasingly bizarre statement after the other.

Jimmy Carter is of the considered opinion that “the key factor that prevents peace is the continuing building of Israeli settlements in Palestine”. Really? The key obstacle wouldn’t be the Arabs’ refusal to cease their constant barrage of anti-Semitic propaganda via the state media, in school textbooks, in mosques?

The key obstacle wouldn’t be their insistence on a Palestine ethnically cleansed of Jews, while demanding that the Jewish state of Israel become home to a flood of Arab immigrants in addition to the 20 or so percent of Arabs who already make up the population of Israel?

The key obstacle wouldn’t be the Arab states’ refusal to recognize Israel as a Jewish nation-state, while at the same time repeatedly demanding that Palestine be recognized as an Arab nation-state – the 22nd such state in the Middle East?

The key obstacle wouldn’t be Iran's strident calls to wipe Israel off the map, accompanied by repeated Holocaust denials and a rapid burst of activity in the final hours of its pursuit of nuclear weapons to allow it to do just that?

The key obstacle wouldn’t be the fact that it is only under Israeli rule that the holy sites of the three main monotheistic religions have finally been opened freely to all worshippers, that Jewish and Christian sites were desecrated under Muslim rule, and that more of the same is on offer should Israel relinquish control over its own capital city?

The key obstacle wouldn’t be the fact that Jerusalem has over the past 1400 years of Islam’s existence never been mentioned once in the Muslim holy scriptures? That it has never figured once in any Muslim prayer, never been the capital city of any Muslim state, never figured on any Muslim coin? While at the same time being named 669 times in the Jewish holy scriptures, served as the capital of Jewish nations over the millennia, and has had a continuous Jewish population since time immemorial – since way before either Islam or Christianity were born.

It seems to be beyond the ken of Jimmy Carter’s limited powers of reasoning that it takes two to tango. Israel was offered peace with Egypt – and promptly pulled out of all of Sinai, handing over the only oil reserves it has ever had. Israel was offered peace with Jordan – and promptly built up joint industrial and agricultural zones for the benefit of both nations and peoples.

Israel tried kick-starting a similar process in the Lebanon by pulling completely out of that country – even though southern Lebanon had repeatedly been used as the launching pad for vicious attacks on Israel. The result was all-out war. Instigated by Iran’s Hizbollah militia invading Israel, killing and kidnapping Israelis and then unleashing thousands of rockets on civilian Israelis from Lebanese territory.

One bad experience doth not a trend make, so Israel tried kick-starting a similar process in Gaza by pulling out completely – even digging up the dead for reburial in Israel, so insistent were the Gaza Arabs on a Jew-free, ethnically cleansed Gaza Strip. The result was all-out war. Instigated by Iran’s Hamas militia invading Israel, killing and kidnapping Israelis and then unleashing thousands of rockets on civilian Israelis from Gaza territory. Now THERE'S a trend.

Jimmy Carter doesn’t see that any of this prevents peace in the Middle East.

They say “Mummy Knows Best”. It was never truer than in the case of Lillian Carter. Just think how much anguish could have been prevented if only she’d had the courage of her convictions.

JPost, Gloria, Gloria2, Tundra Tabloids/Daniel Pipes, Israel Matzav, Ilya Meyer, Ilya Meyer2, Ilya Meyer3, IlyaMeyer4

Read also Alan Dershowitz's 6-part exposé of Jimmy Carter, "Ex-President for Sale":
Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6,

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

fredag 10 mars 2006

Hamas nye talesman: Jimmy Carter

Jimmy Carter ger en lång lista av villkor som palestinierna enligt hans mening inte kan acceptera.

Carter anser att Hamas bör kunna vara en bra partner för dialog med Israel, eftersom Hamas är mer bestämda gällande den framtida utvecklingen visavi Israel.

Här kommer några direkta citat från Hamas ledare om just vilken framtid de har bestämt sig för. Om Carter riktigt anstränger sig, kanske han inser varför Israel har lite svårt att acceptera villkoren.

Hamasledaren Khaled Meshaal i Damaskus i februari:

”Vi säger till västvärlden: ni vill tydligen inte ta lärdom av något, men ni kommer att besegras, med Allahs hjälp.”

”Man inser inte i västvärlden att Allahs lagar inte kan ändras eller ersattas... Vår nation … kommer att vinna slutgiltig seger och gå segrande fram över hela världen.”

”Islam kommer att återta herraväldet i världen. Med Allahs vilja ar den dagen inte längre avlägsen.”

”Västvärlden förstår inte vare sig den arabiska eller den muslimska mentaliteten, som avvisar det främmande.”

Så långt Khaled Meshaal. Det har väl inte undgått Jimmy Carter att Meshaal inte pratar enbart om israeler eller judar, utan om alla som vägrar lyda under islam?

Nu kommer några ord från Ismail Haniya, den nya palestinska premiärministern, om just Israel och judar, och då bortser vi från hans vanliga tal om judar som ”apors och grisars avkommor”, och vi bortser från Hamas vanhelgande av judiska synagogor i Gazaremsan några månader innan den muslimska världen exploderade i vrede över några danska teckningar föreställande profeten Muhammed. Något som Carter inte vidrör.

”Vi inom Hamas har ingenting mot judarna som sådana. Men vi kommer att tvinga bort dem från landet. Vi har inte for avsikt att dränka dem i Medelhavet. Vi kommer att låta dem resa härifrån per båt nar det blir dags.”

En fråga till Jimmy Carter: på vilken punkt skiljer sig ovanstående från de tongångar som annars hörs från nazistiska och andra rasistiska kretsar?

Och hur kommenterar Carter följande: samtidigt som Hamas ämnar driva bort alla judar från Palestina, består 20 procent av Israels befolkning av palestinier. Är ”etnisk rensning” ett begrepp som Carter inte är förtrogen med? Eller är det bara för komplicerat för honom att ta itu med?

Etiketter: , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer