Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

tisdag 21 april 2009

Segregering, selektivitet och påtvingat utanförskap i Röda Korsets regi

Praktisk läxa i hur rasism, segregering, selektivitet och utanförskap fungerar.

Lektionen hämtas direkt från mästarna i ämnet – Röda Korset.

Nedan finns en lista över alla länder som är med i ”The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies”.

Redan namnet ger en klar och tydlig indikation av vad som komma skall.

Alla nominellt och praktiserande kristna länder får lov – i både namnet och symbolen – att visa ett rött kors som symbol. Korset är den kristna världens symbol för dess religion, kristendom.



Alla nominellt och praktiserande muslimska länder får lov – i både namnet och symbolen – att visa en röd halvmåne som symbol. Halvmånen är den muslimska världens symbol för dess religion, islam.



Men symbolen för världens enda judiska land, Israel, far inte vara med i namnet på denna världsomfattande förening, trots att landet är med som medlem. Föreningen medvetet utesluter judendomen, det är enbart ”Röda Korset och Röda Halvmånen” som gäller.



Inte heller får världens enda judiska land visa Davidsstjärnan som sin symbol trots att Davidsstjärnan finns med på den israeliska flaggan precis som till exempel Sverige och Schweiz, Pakistan och Turkiet har korset respektive halvmånen på respektive nationsflagga. För att överhuvudtaget få vara med i Rödakorssammanhang fick judarna ändra sin symbol till en artificiell och intetsägande fyrkant ställd på sin spets.

Det var inte de kristna länderna som först motarbetade Israels medlemskap i 50 år, och senare användandet av Israels symbol eller namnet på dess symbol i föreningens namn på samma villkor som alla andra länder.

Det var det kompakta motståndet från den muslimska världen som har skapat detta rasistiska resultat. Men de kristna länderna lät sig hunsas av de odemokratiska islamistiska regimerna och diktaturerna som vägrade ge judarna samma rättigheter som alla andra.

Det är endast det judiska landet som särbehandlas. Det är endast det judiska landet som inte får visas med symbol eller ens namnet på dess symbol.

fungerar rasism, selektivitet, särbehandling, påtvingat utanförskap.

I skolan och på arbetsplatsen hade detta rubricerats som mobbning och samhällets kraftigaste resurser, inklusive juridiska insatser, hade fokuserats på detta brottsliga, primitiva och ociviliserade beteendet.

Men det handlar om Israel. Judarnas land.

väljer omvärlden att istället blidka de mest fanatiska, de mest extrema, de mest oförsonliga krafterna i världssamfundet.

Därför heter världsorganisationen ”The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies” och inte ”The International Federation of Red Cross, Red Shield of David and Red Crescent Societies”.

Därför fick också Irans Förintelseförnekande president Ahmadinejad inbjudan 20e april 2009, på själva årsdagen av Adolf Hitlers födelsedag, att tala på FNs konferens om mänskliga rättigheter och rasism – där han hängav sig åt ytterligare förnekande av Förintelsen och rasistiska förolämpningar mot den judiska religionen och det judiska folket.

Det är så mobbning fungerar. De goda sitter tysta.

Röda Korset tillhör inte de goda. Till de goda räknas de som gör gott. En förening som i namn och bild använder den kristna och den muslimska symbolen men vars stadgar förbjuder den judiska symbolen och dess namn tillhör inte de goda.

här ser den judiska symbolen ut, den som inte får lov att användas av rasisterna:



Och här finns hela listan av medlemmar i ”The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies”. Föreningen där judar inte får vara med i bild eller med namn.

Skickar ni fortfarande donationer till Röda Korset?

Den judiska motsvarigheten – Magen David Adom – har en avdelning i Sverige. Dess postgironummer i Sverige är 765455-1.

Ilyameyer1, IM2, IM3

Etiketter: , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

fredag 17 april 2009

Öppet brev till Röda korset

Som betalande medlemmar i Röda Korset undrar man hur ni väljer – alternativt väljer bort – vem ni bryr er om.

Som jude, som demokrat, som medmänniska med en orubblig tro på allas lika värde, undrar jag varför ni inte med kraft agerar för att den unge israeliske grabben Gilad Schalit friges ur sin olagliga fångenskap hos terroristgruppen Hamas?

Hamas har av omvärlden – inklusive alla de länder där Röda Korset arbetar – klassats som terrororganisation. Ändå har Röda Korset inte brytt sig om att föra upp Gilad Schalits kidnappning och fortsatta fångenskap på den offentliga dagordningen. Schalit har – om han fortfarande lever – varit bortrövad i över 1050 dagar. Hamas uppger stolt att han under denna tid aldrig fått se solljus – tidigare kidnappningsoffer har hållits fångna i hålor ungefär 10 meter under jordens yta.

Schalit har inte fått skriva till eller fått besök av sina föräldrar. Han har inte fått företrädas av advokat – han är heller inte anklagad för något men någon borde få representera hans intressen. Han har inte fått besök av Röda Korset, men å andra sidan har Röda Korset aldrig insisterat på rätten att besöka honom.

Gilad Schalit ruttnar bort, i en underjordisk håla någonstans i Gazaremsan.

Bortglömd, i synnerhet bortglömd av Röda Korset.

Samma Röda Korset som företräder och ger medmänsklig hjälp till palestinsk-arabiska terrorister som sitter i israeliska fängelser. Dessa morddömda terrorister har rätt till – och får – besök av familjen, advokater, Röda Korset, Amnesty International, FN-representanter. De läser på distans vid olika universitet och skaffar sig utbildningar på den judiska statens bekostnad medan de avsitter sina fängelsestraff.

De får gratis allt det som Hamas nekar sin ende judiske fånge. En fånge som inte är anklagad för något, förutom brottet att vara jude.

Det är dags för Röda Korset att sluta vara selektiv – som jude och demokrat vet jag hur det slutade förra gången man tillämpade selektivitet, för sisådär 70 år sedan. Det slutade med att merparten av Europas judenhet försvann.

Röda Korset bör klargöra att inga fler samarbeten med några palestinsk-arabiska individer eller organisationer kommer att ske förrän Schalit friges, villkorslöst. Allt annat vore ett hån mot de mänskliga rättigheterna som organisationen säger sig representera.

Det kanske idag är dags att göra allvar av det som många medlemmar redan pratar om: en massflykt av medlemmar från Röda Korset.

För ingen vill väl vara medlem i en rasistorganisation som de facto särbehandlar judar.

Öppen och kraftig aktion från Röda Korsets sida för att få Gilad Schalit fri. Organisationen måste leva upp till sitt mål om humanitära insatser för alla behövande.

Alldeles oavsett religion och etnicitet.

För medmänniskor som vill bidra till humanitära insatser utan anknytning till religion och etnicitet finns faktiskt ett alldeles utmärkt alternativ:

Magen David Adom, den israeliska motsvarigheten till Röda Korset.

Röda Korset har varit igång sedan 1863. De muslimska länderna kom för några år sedan fram till att de absolut inte kunde samarbeta för nödlidande människors bästa med en organisation vars symbol såg ut som ett kors, så den muslimska världens motsvarighet heter Röda Halvmånen och Röda Halvmånen är fullvärdig medlem i Internationella Röda Korset (ICRC). Men när den judiska världens motsvarighet, Magen David Adom (Röda Davidsstjärnan), ansökte om medlemskap på lika villkor motsatte sig de muslimska länderna det med hänvisning till att symbolen som används är en Davidsstjärna, en judisk symbol. De muslimska länderna hade inga invändningar mot att kristna länders symbol är ett kors, eller att de muslimska ländernas symbol är halvmånen, den muslimska världens religiösa symbol. Selektivitet.

Svenska Magen David Adom har redan skaffat ambulanser till Israel och Internationella Magen David Adom har från Israel gjort åtskilliga humanitära insatser världen över – från Grekland, Turkiet och Kosovo på relativt nära håll till Zaire, Kongo, Somalia och Eritrea i Afrika och, på ännu längre håll, Indien, Kina, Indonesien och Thailand.

Svenska Magen David Adom har postgiro 765455-1. Penninginsamling för inköp av en ny ambulans för den av Hamas ständigt beskjutna staden Sderot i Israel pågår för fullt.

Det finns inte längre något behov av att finansiellt understödja Röda Korset som i praktiken aktivt tillämpar såväl rasism som selektering.

Det är ord och begrepp som ligger helt fel i tiden.

Läs mer i samma ämnet på denna blogg:
Ilyameyer1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

onsdag 17 mars 2004

Internationella Röda Korset tillämpar segregering

Det är mars 2004 - inte 1939 - och Internationella Röda Korset (ICRC) förvägrar alltjämt fullvärdigt medlemskap för Israels motsvarighet till Röda Korset – Magen David Adom eller ’Röda Davidsstjärnan’.

Anledningen är att ICRC:s muslimska medlemsländer kräver att Israel hålls utanför. Officiellt erkänner dock inte ICRC att man utsätts för utpressning, utan motiverar Israels utestängning med hänvisning till att den israeliska symbolen inte är ett rött kors såsom hos moderorganisationen Röda Korset, utan en röd stjärna. Någon sådan betänklighet har dock inte förhindrat ICRC att ta upp den muslimska världens motsvarighet – Röda Halvmånen – som fullvärdig medlem, med dess muslimska röda halvmåne som symbol. Symbolutformning som hinder för medlemskap förbehålls bara den judiska hjälporganisationen.

Magen David Adom (MDA) ägnar sig åt att ge medicinsk och annan humanitär hjälp till nödlidande. Mycket av MDA:s insatser sker på frivillig basis, både i Israel och vid katastrofer utomlands såsom vid jordbävningar etc.

Mycket av MDA:s arbete handlar om snabba punktinsatser varhelst de behövs, och ofta kommer den första hjälpinsatsen via en ambulans bemannad av obetalda frivilliga. I det av terror skakade Israel är MDA:s ambulanser först på plats vid exempelvis självmordsbombningar.

En hjälporganisation är inte och bör inte vara något politiskt verktyg. Det är fruktansvärt cyniskt att utestänga MDA från internationellt hjälpsamarbete bara för att länder med en viss regionalpolitisk dagordning lyckas utöva utpressning. Röda Davidsstjärnan är inte någon del av konflikten i Mellanöstern, och det är både en absurditet och en förolämpning mot den fria världen att denna diskriminering mot enbart den judiska hjälporganisationen alltjämt tillåts fortsätta.

Denna orättvisa behandling är egentligen ett symptom på ett långt större problem, ett problem med allvarliga finansiella och politiska förtecken. Därför är det intressant att analysera hur ICRC fördelar sina resurser världen över.

För hela Asien – inklusive Kambodja, Nordkorea, Japan, Laos, Mongoliet, Folkrepubliken Kina, Sydkorea, Taiwan, Thailand och Vietnam – har ICRC ett regionalt kontor i Bangkok samt två verkstäder som tillverkar arm- och benproteser i Kambodja. Regionen har en budget på 5,8 miljoner Schweiziska franc och 60 anställda. Regionen har en sammanlagd befolkning på 1.7 miljarder boende på en yta av drygt 13 miljoner kvadratkilometer.

I den delen av Mellanöstern som utgörs av Nordafrika – Algeriet, Libyen, Mauretanien, Marocko/Västsahara samt Tunisien – har ICRC ett enda kontor (i Tunis), en budget på 2,5 miljoner Schweiziska franc samt 15 anställda. Dessa resurser ska alltså avhjälpa ett verkligt katastrofområde vad gäller mänskliga rättigheter, i en del av Mellanöstern som är befolkat av 82 miljoner människor och som täcker drygt 6 miljoner kvadratkilometer.

I en smal remsa i Mellanöstern bestående av Israel samt Västbanken och Gazaremsan, har ICRC hela 13 kontor: i Jenin, Tulkarm, Nablus, Kalkilya, Ramallah, Jeriko, Betlehem, Hebron, Gaza, Khan Yunis, Majdel Shams, Jerusalem och Tel Aviv. Området har en budget på 22,4 miljoner Schweiziska franc och 220 anställda. Områdets befolkning uppgår till mindre än 9.5 miljoner och den totala ytan är blott 28,285 kvadratkilometer. Samtliga siffror är från 2001.

I kölvattnet av den växande skandalen med Sveriges hemlighållna bidrag till PLO:s propagandaministerium NUS – slussade via svenska SIDA – är det av yttersta vikt att donerade pengar, såväl i Sverige som utomlands, distribueras med full insyn och utan politiska intressen.

MDA är en judisk organisation som bevisligen hjälper alla nödlidande oavsett religion, nationalitet eller politik. När en jude exkluderas för att han är jude, brukar det kallas för antisemitism. Det är viktigt att ICRC nu bevisar att anklagelserna om antisemitism är helt grundlösa och att dess ställningstagande enbart beror på arabländernas politiska påtryckningar. Detta görs bäst genom att omgående ta upp Israels Magen David Adom som fullvärdig medlem.

Med samarbete istället för utestängning skulle synergivinsterna kunna frigöra ytterligare resurser till att ta itu med några riktigt stora humanitära problem, såsom slaveri, tortyr och kvinnoförnedring. Problem som orsakar oanat lidande i bland annat det muslimska Nordafrika.

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer