Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

tisdag 29 september 2009

Hur Israel uppfattades innan Europas gradvisa radikalisering

Ken Sikorski på Tundra Tabloids har kommit över en enastående film om Israel.

Filmen gjordes 1951 av Air France för att profilera flygbolagets olika internationella rutter. Den här gången handlade det om Israel.

Det som gör filmen så remarkabel är den syn man då hade på Israel, innan arabvärldens globala terrorkrig fick sitt stora genombrott. När det fortfarande betraktades som riskfritt att uttrycka sig objektivt om den judiska staten Israel. Innan arabvärldens globala ekonomiska embargo fick upp ångan och tvingade fram den ena rasistiska bojkott av den judiska staten efter det andra.

Filmen är ett fönster in i en svunnen värld. Se den och förundras över hur mycket världen har förändrats på drygt 50 år.

För att se filmen, klicka på följande länk:

http://tundratabloid.blogspot.com/2009/09/vintage-1951-air-france-video-flight-to.html

Etiketter: , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

tisdag 17 februari 2009

Tennis. Borg på väg att kollapsa?

Det finns inte många fredsborgar kvar i världen.

Vänsterradikalism i intim kollaboration med extremistisk islamism har gjort att den fria världen krymper allt mer.

Den senaste arena som fallit offer för hatets och våldets anfall är Davis Cup Tennis.

Det finns de som anser att ett problem löses bäst genom diskussion, genom att mötas i neutrala arenor, genom att bygga broar. Via sport till exempel.

Och så finns det vänsterradikala och extremistiska islamister som anser att inget forum där judar och/israeler finns är acceptabelt, att det är en styggelse mot civilisationen att judiska israeler får spela tennis, att utstötning – bojkott – är lösningen. För sådär 70 år sedan fanns i Europa liknande tankar om utstötning och bojkott som lösning. Med facit i hand vet vi att det inte var lösningen, men väl första steget på den ultimata lösningen. Så var det tänkt, i alla fall.

Ändå anser Vänsterpartiet att problemet när det gäller konflikten mellan Israel och sina palestinska grannar inte i första hand är Hamas och dess programförklaring, utan Israels respons till Hamas programförklaring:
Folket hade röstat fram fel parti till makten och mat, mediciner och andra förnödenheter har under en lång tid varit bristvaror, framförallt på Gazaremsan.” Vänsterpartiet 090215.

Hamas stadgar, introduktion:
"Israel får existera tills islam utplånar det, precis som islam tidigare har utplånat andra."

Hamas stadgar, Paragraf 7:
"Profeten, Allah prisar honom, har sagt: ‘Domedagen kommer inte förrän muslimerna strider mot judar och dödar dem, då judarna gömmer sig bakom stenar och träden. Då säger stenarna och träden 'O muslim, O Abdullah, en jude gömmer sig bakom mig, kom hit och döda honom'."

Ändå tror Vänsterpartiet att Hamas krig mot den judiska staten har med gränser att göra. Vänsterpartiet inser inte att det helt enkelt handlar om den värsta sortens primitiva rasism, som bygger på förnekande av andra religioners rättigheter.

Så här säger Sveriges Radio om Hamas:
I Hamas program ingår som viktigaste element att erövra hela Palestina, inklusive nuvarande Israel. För att bekämpa den israeliska staten har Hamas använt terroraktioner som sitt främsta vapen.”

För att sätta situationen i sitt rätta perspektiv: Hamas har konsekvent hållit fast vid sin programförklaring sedan 1987. Men det är först 2008 när Israel svarar på Hamas verkställande av sin programförklaring som den röda Vänsterns ståndpunkt anammar brunhögerns från 70 år tidigare.

För nu ska en av de sista fredsborgarna intas. Sportens arena. Närmare bestämt tennis och Davis Cup. Eftersom judiska israeler spelar och Israel påstås ogilla utgången av palestiniernas valprocess.

Endast palestinierna vet om ”rätt” eller ”fel” parti valdes till makten – det är ju deras val. Palestinierna valde det parti de ville ha. Det de inte vill ha är ansvaret för resultatet.

Vänsterpartiet anser att det är rätt att rösta på partier med folkmord på dagordningen.
Vänsterpartiet anser att det är fel att bojkotta partier med folkmord på dagordningen.
Vänsterpartiet anser att det är rätt att bojkotta folk som är utsatta för folkmord.

Det får stå för Vänsterpartiet. De står redan ensamma som det är.

SvD, Eurosport, BBC, TV4, SR, SVT, VF, Kustkyrkan, Vänsterpartiet, Nyheter24, Arbetarbladet, Barometern, Corren, Hela Gotland, Journalisten

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

onsdag 22 februari 2006

Bojkott på etniska grunder

Dansk-svenska Arla betalar nu priset för sin ryggradslöshet.

Företaget tvingas till insikten att kapitulation inför etniskt betingade bojkottkrav bara är till ondo för företaget självt.

Nu dalar företagets inkomster då den arabiska och muslimska världen bojkottar Arla, detta i kölvatten av att några skämttecknare ritat karikatyrer av profeten Muhammed. Det enda gemensamma nämnare mellan mejerigiganten Arla och tecknarna är att de är danska. Ungefär lika förkastligt som att vi skulle bestraffa alla världens muslimer bara för att vissa muslimer är skyldiga till fruktansvärt människovidriga terrordåd som att mörda småbarn i Allahs namn. Vem ger just dessa vidriga människor oinskränkt företrädesrätt för alla världens muslimer?

Om omvärlden ändå drog alla muslimer över en kam på samma sätt som den muslimska världen gör gentemot världens alla danskar, skulle man med rätta anklagas för islamofobi. Med vilket namn ska vi då beteckna det sättet på vilket hela Danmark bestraffas för karikatyrtecknarnas skull? ”Urskillningslös massbestraffning av oskyldiga genom medveten uppvigling till religiöst betingat massförtryck?”

Ekonomin som uttryck för maktmedel är sannerligen ett tvåeggat svärd. För det intressanta är att Arla nu får uppleva det som företaget av ren girighet och ryggradslös principlöshet utsatt Israel för – bojkott. Och därtill av de arabländerna som först använde Arla i sin Israelbojkott.

Penninggudens vägar äro ibland outgrundliga.

Etiketter: , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 8 juli 2004

Lutherhjälpens kristna budskap: bojkotta den judiska staten

Svenska kyrkans företrädare blir alltmer ensidiga ju mer dess politiska ställningstagande i Mellanösternfrågan ifrågasätts. Den tar ut helsidesannonser i tidningar där man talar om behovet av ”katastrofinsatser” för att motverka ”undernäring” och ”hunger” i Gaza. Anledningen är konflikten med Israel.

30 procent av israeliska barn lever under existensminimum på grund av samma konflikt – en konflikt som påbörjats av palestinierna genom sin intifada. Svenska kyrkan ignorerar detta, och ser ingen anledning att hjälpa dessa judiska barn. Som så ofta i sammanhang som har med israeler eller judar att göra, sätts tonen av den politiskt motiverade ledningsgruppen för Svenska kyrkan. Dess bojkottkampanj mot den judiska staten är ännu ett exempel på en anti-israelisk hållning som lätt slår över i en antijudisk. På svenska kallas detta för antisemitism.

Inte nog med det, Svenska kyrkan startar sin ensidiga anti-israeliska reklamkampanj samtidigt som tålamodet slutligen tryter hos palestiniernas största stödgrupp – Kvartetten bestående av USA, EU, FN samt Ryssland. Kvartetten har nu gett palestinierna ett ultimatum att reformera eller se allt finansiellt stöd indraget. Orsaken är det som alla vetat men bara Israel vågat säga: att hungern, det svåra ekonomiska läget, bristande boendet och sociala misären är självförvållade – resultatet av den palestinska ledningens korruption och politiska rävspel med det egna folket som insats.

Frågan är hur folket i Gaza svälter trots de mångmiljonbelopp – i dollar – som årligen ges i bistånd till den palestinska regimen. Öronmärkta för mat, men som används för finansiering av sprängämnen och självmordsbombare.

Svenska kyrkan går ut med sin reklamkampanj i bred internationell motvind. Detta är antingen ett tecken på oerhörd arrogans, eller bevis för hur verklighetsfrämmande organisationens politiskt motiverade ledning är.

Etiketter: , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 23 januari 2003

KG Hammars bojkott av den judiska staten

Bäste KG Hammar,

Idag tog jag emot ett svar som Du tillsänt mig. Jag blev ganska förbryllad över dess innehåll och dess vaga och motsägelsefulla innebörd, tills jag av en händelse fick reda på att Du skickat ett identiskt svar till andra (om inte alla) som ställt sig kritiska till Ditt offentliga tilltag nyligen mot Israel och judarna.

Enligt Dig har jag – och alla andra som fått Ditt brev – ”läst fel” och lider sålunda av språkliga svårigheter; en kollektiv svårighet som drabbat många svenskar som Du skrivit till men där du inte har något ansvar för "missförståndet". Jag skall enligt Dig inte alls förstå av rubriken ”Sluta att köpa israeliska varor” att svenskar uppmanas att sluta köpa israeliska varor. Då så – tillbaka till skolbänken med mig.

Likaså när det står ”Avbryt EU:s handelsavtal med Israel” skall jag inte alls förstå att Du uppmanar Sverige att sluta köpa israeliska varor under de villkoren som gäller idag, utan enbart under försämrade villkor som skulle göra det svårare och dyrare för svenskar att köpa israeliska varor.

Och enligt Dig är det jag som lider av språkliga svårigheter?

Bäste KG Hammar, jag vet inte vad det var som föranledde Dig att skicka mig ett svar som inte hade några beröringspunkter med mitt brev till Dig, men låt mig påminna Dig om vad jag skrev till Dig. Jag gör det mycket mer kortfattat denna gång eftersom jag nu är medveten om det här med språkliga svårigheter:

Den enda förutsättningen för en rättvis och långsiktig fred i Mellanöstern är att Israels arabiska grannar – inkluderande de palestinska araberna – gör otvetydig avkall på sina decennier gamla beslutsamhet att förinta den judiska staten. Detta berör Du icke alls.


Ingenstans i uppropet står ett enda ord om krav på upphörandet av mord på israeliska barn, hets mot judar, indoktrinering, kidnappningar eller självmordsbombningar. Ingenstans nämns något om prestationskrav på palestiniernas regim. Du talar Dig varm för bojkott av varor från de ockuperade områden pga våldsamheterna där, men Du åsyftar enbart israeliska varor. Palestinska varor som kommer från samma våldshärjade område där palestinska terrorister dödar civila är undantagna Dina bojkottplaner.


Konflikten handlar inte om ”ett folk som kräver tillbaka” ett land, utan om att vissa araber omgivna av många andra araber vill ha ett stycke land som de aldrig tidigare ägt och som idag administreras av Israel, tidigare av Jordanien respektive Egypten, innan dess av Storbritannien, och dessförinnan av Turkiet. Detta är fakta som Du inte berör i vare sig Ditt ensidiga upprop eller Ditt påvert formulerade svar.

Du förespråkar ett ”internationellt ingripande och närvaro av fredsskapande styrkor inom ramen för FN”. Vi som var med tidigare minns när dessa fredsskapande FN-styrkor blev beordrade av Egyptens President Nasser att packa och ge sig av inom 24 timmar, och hur snabbt denna ”fredsskapande” insats ersattes av egyptisk militär med kriget 1967 som följd. Snälla nån, så historielös är väl ingen i dessa upplysta tider att man inte känner historiens vingslag? Med undantag av Dig, KG Hammar. Eller känner Du väl till det men har just detta som agenda?

Du skriver att man ”både kan vara vän till Israel och starkt kritisk mot Israels politik”. Äntligen har vi något vi är helt överens om. Det är också en devis efter vilken jag lever. Jag balanserar dock min kritik av Israel med min kritik av exempelvis palestiniernas upprepade massmord. Något som inte nämns i Ditt upprop och som Du alltjämt undviker att ta ställning till i den standardtext som Du skickade mig.

Med Din inställning till vad som är ”pedagogiskt”, föredrar nog jag att fortsätta ”läsa fel” men att läsa med min värdighet i behåll. Mitt samvete skulle aldrig tillåta mig eller mina trosfränder att agera mot någon levande människa eller något land på det sätt som Du så obekymrat gör. Däri ligger kanske skillnaden mellan en människa som verkligen lever religiöst i ord och handling (även de ord han läser ”fel”) och den vars attityd till religion består enbart i belåtenhet över hans officiella titel och icke alls i hans tankar.

Sist, KG Hammar, och långt ifrån minst. Du skriver längst ned i Ditt svar: ”Jag känner sorg och vemod över att det för så många är så svårt att föra en sakdiskussion där Israel är inblandat.” Hade Du, bäste KG Hammar, minsta tecken till självrannsakan och självkritik – för att inte säga heder – i Din kropp skulle Du omgående be om ursäkt för denna grova förolämpning. Det är just Din oförmåga att föra en sakdiskussion som är stötestenen och som är så djupt frånstötande för varje tänkande människa.

Återkom gärna antingen privat eller i media när Du bestämmer Dig för att föra en lika objektiv ”sakdiskussion” med ensam fokusering på den av Arafat ledda palestinska regimen, som Du nyss genomdrev om Israel.

Du ”känner sorg och vemod”? Det är då inget mot vad jag känner mig i åsyn av Din fullkomliga brist på empati.

Vänligast,

Etiketter: , , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer