Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

måndag 5 januari 2009

Förstörelse och hat hellre än positiv framåtanda: Hamas framtidsreceptHatmånglarnas stavning är lika vrickad som deras politik


Det finns bara en sak som Hamas värdesätter mer än döda judar: döda palestinier. Det ser smaskens ut i propagandafilmerna som skickas ut från ett Gaza som har tagits som gisslan av terrororganisationen Hamas.

Israel drog sig tillbaka från Gaza sommaren 2005. Gaza är därmed det enda området i hela världen som är fullständigt etniskt rensat på judar – eftersom inte bara varenda jude fick lämna Gaza, utan till och med de döda kropparna fick grävas upp och transporteras bort till Israel för ny begravning. Gaza är inte bara etniskt rensat på levande judar, dess mark är kliniskt rensat från döda judar.

Och vad har det palestinska regeringspartiet Hamas gjort med sitt nya etniskt rensade land? Israel lämnade bakom sig en komplett infrastruktur för jordbruk med bevattningssystem och färdigbyggda växthus, fabriksbyggnader och exportmarknader. Växthusen monterades ner för att bygga raketramper. Bevattningsrören togs isär för att utgöra stommen till raketer. Och den enda export som Gaza under Hamas har åstadkommit är 10 000 raketer, som har skickats mot civila samhällen i Israel.

Stopp och begrunda en gång till: För att bevisa sin vilja att underlätta byggandet av ett palestinskt land, till och med ett fullständigt etniskt rensat palestinskt land (kom ihåg att 20% av Israels befolkning är araber, såväl muslimer som kristna) lämnade Israel Gaza år 2005. Vare sig det kristna Storbritannien eller det muslimska Turkiet, Egypten eller Jordanien har någonsin erbjudit ett suveränt palestinskt arabiskt land, endast det judiska Israel har varit så generöst.

Hur svarade palestinierna under Hamas? Byggde de industrier, universitet, skolor, finanscentrum, vetenskapliga akademier, vägar, ett oberoende domstolsväsende? Nej. De satsade allt – pengar från EU samt FN och expertis från Iran – i byggandet av raketer och indoktrinering av småbarn i judehat.Och vad är anledningen till detta hat? Inte ”ockupation” – det finns inte en enda jude i Gaza och om bara raketerna upphör och ett civiliserat styre införs, står Israel och omvärlden i beredskap att bygga upp en aldrig så blomstrande palestinsk ekonomi, socialt nätverk, oberoende domstolsväsende, storskaliga industrier, framstående universitet – de palestinska araberna är ju bland de högst utbildade i arabvärlden och fram till intifadan hade palestinierna den högsta ekonomiska tillväxten i hela världen, 7 procent per år. Det står åter till buds.

Varför vill Hamas inte ha detta?

Svaret är lika förödande enkelt som det är deprimerande: det skulle innebära att Israel får fortsätta att leva vid sidan om ett tilltänkt Palestina.

Och det tål inte Hamas: Sheikh Muhsin Abu Ita sade i Hamas al-Aqsa TV att ”förintelsen av judarna är en underbar välsignelse”. Dr Ahmed Bahar, tillförordnad ordförande i det palestinska parlamentet sade att “judarna är en cancer”.

En sådan hemsk sorts cancer att Hamas tvingas använda ambulanser. Inte vilka ambulanser som helst, utan FN-ambulanser. Och inte för att transportera den sjuke ”patienten”, utan för att transportera Hamaskrigare i det ädla uppdraget att en gång för alla bli av med dessa oönskade ”patienter”.Etiketter: , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 27 april 2006

Svensk trovärdighet naggas i kanten

De senaste dagarna har det skrivits mycket om svenska flygflottiljen F-17s beslut att dra sig ur den nära förestående internationella flygövningen i Italien, en övning för fredsbevarande insatser.

Förberedelser för F-17s deltagande har pågått i snart åtta månader, till en kostnad av mer än 350.000 kronor – medel som tas från våra skattepengar – varför en bra förklaring till detta slöseri skulle uppskattas. Enligt vissa medierapporter sägs beslutet bero på att Israel deltar i övningen.

Särbehandling
Som skäl har angetts att på grund av Israels konflikt med de regionala grannar vars mål är landets förintelse, är det osannolikt att Israel meningsfullt kan medverka i fredsbevarande insatser. Menar då försvarsministern att den enda regionen där fredsbevarande insatser är aktuella är i Mellanöstern? Eller menar man att inga israeliska hjälpinsatser är någonsin välkomna någonstans i världen? Alltså att Israel ska frysas ut i alla sammanhang?

Det är dessutom en argumentering som faller på sin egen orimlighet. Exempelvis kan nämnas att Norge har officiellt beslutat sig för samröre med en internationell terroristorganisation, Hamas, i trots mot ett tväreuropeiskt beslut. Men Sverige anger inte Norge som skäl för att dra in vårt deltagande i övningen – trots att Norge nu knappast kan anses bidra i en fredsbevarande roll när man trotsar världsopinionen och aktivt uppmuntrar ena parten i en konflikt – därtill en konflikt där Israel är motparten och just Israels närvarande anges som skäl för Sverige att dra sig ur övningen.

Politisk vinning
Likaså pågår i Storbritannien ett inhemskt terrorkrig och landet är engagerat i strider i såväl Afghanistan som Irak, men Sverige påpekar inte Storbritanniens krigsföring som skäl till att man drar sig ur den gemensamma övningen. Det finns all anledning att ifrågasätta Storbritanniens roll i eventuella fredsbevarande operationer om samma argument används – vilket det måste göra om man inte ämnar särbehandla en enda av världens alla stater, Israel. Att bland andra Italien också medverkat i Irak tycks inte heller ha påverkat det svenska beslutet – värdlandet Italiens trovärdighet i framtida fredsbevarande operationer har inte ifrågasatts av Sverige. Endast Israels deltagande har ifrågasatts.

Tidsmässigt kommer beslutet olyckligt nära åminnelsedagen för alla de judar och andra som industrimässigt mördades i ett Europa som för 60 år sedan vägrade att samarbeta tvärnationellt för att sätta stopp för tyranni och för att uppmuntra samexistens. Idag gör Sverige precis likadant. Just tajmingen är det mest olyckliga som tänkas kan – det är svårt att tro att tiden var medvetet valt. Å andra sida är det också svårt att tro att man drar sig ur fredsbevarande insatser av hänsyn till politiska vinningar.

Etiketter: , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

tisdag 28 januari 2003

Med livet som insats

ISM:s hjältemodiga aktivister förtjänar ett stort tack för sina insatser. De demonstrerar med all önskvärd tydlighet hur mycket varje liv är värt genom sin blotta närvaro på israeliska kaféer, israeliska restauranger, israeliska bussar, israeliska diskon osv.

Det faktum att man aldrig läser något om dessa opartiska och osjälviska livräddningsaktioner i svensk media bevisar bara hur partisk och ensidigt pro-israelisk svensk media är.

Varför bannlyser svensk media nyheten om ISM:s humanitära insatser i israel?

Kan svaret vara så förödande enkelt att ISM aldrig – aldrig någonsin – satt ett likhetstecken mellan ett judiskt liv i Israel och ett arabiskt liv på Västbanken eller i Gazaremsan? Helt enkelt att ISM inte tycker det är värt att skydda judiska civila genom att åka på deras bussar, sitta i deras restauranger och kaféer, åka i deras ambulanser så de inte kapas av palestinska ”militanta” (aldrig terrorister) för att senare användas som mobila bomber? Helt enkelt att det är viktigt att ”förhindra att (israeliska) soldater skjuter tårgas in i (palestinska) klassrum” men att det inte är lika viktigt att förhindra en blodtörstig palestinier från att spränga 23 påskfirande israeler till döds och lemlästa ett 70-tal till? Att det är ett kall att ”försöka skydda civila … där oskyldiga dödas så gott som dagligen” – men bara om dessa oskyldiga civila inte är judar?

Sanningen bakom dessa opartiska, orädda aktivister kryper till slut fram:

”Fredsaktivisterna tror att muren (mellan israeler och palestinier) tvärtom kan bidra till att skapa ännu fler terrorister.”

En säkerhetsbarriär byggs nu för att stänga ut palestinska våldsverkare som har som sitt livs heliga uppgift att förinta judarna på andra sidan. Men ISM-aktivisterna ser inte ”något gott med betongbarriären som nu reses mellan palestinier och israeler”. Läste jag rätt? Inte något gott? Alls? Exempelvis att judiska liv kommer att sparas? Exempelvis att om muren gör sitt jobb, behöver israeliska soldater inte befinna sig på den palestinska sidan – vilket enligt palestinierna är precis vad de önskar mest av allt?

Men det är klart: muren är naturligtvis en skymf, eftersom den står i vägen för det heliga ändamålet. Man ska inte bygga någon mur eftersom den stör våldsmännen i deras heliga upptåg. Palestinierna vill inte ha något med israeler att göra, de vill ha ett eget land, men det är helt enkelt inte schysst av judarna att förhindra palestinierna från att ta sig in i judarnas land och genomföra förintelsen av fler judar! Usch så osolidariskt av judarna då!

Och så undrar man varför antisemitism, judehat, judefobi – kalla det vad man vill – frodas alldeles utmärkt i arabvärlden och exporteras med sådan entusiasm och framgång till väst!

Enligt ISM är ett liv inte alltid värt lika mycket som ett annat – i alla fall om det är ett judiskt liv. Men vi har upplevt det förut också.

Etiketter: , , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer