Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

torsdag 27 april 2006

Svensk trovärdighet naggas i kanten

De senaste dagarna har det skrivits mycket om svenska flygflottiljen F-17s beslut att dra sig ur den nära förestående internationella flygövningen i Italien, en övning för fredsbevarande insatser.

Förberedelser för F-17s deltagande har pågått i snart åtta månader, till en kostnad av mer än 350.000 kronor – medel som tas från våra skattepengar – varför en bra förklaring till detta slöseri skulle uppskattas. Enligt vissa medierapporter sägs beslutet bero på att Israel deltar i övningen.

Särbehandling
Som skäl har angetts att på grund av Israels konflikt med de regionala grannar vars mål är landets förintelse, är det osannolikt att Israel meningsfullt kan medverka i fredsbevarande insatser. Menar då försvarsministern att den enda regionen där fredsbevarande insatser är aktuella är i Mellanöstern? Eller menar man att inga israeliska hjälpinsatser är någonsin välkomna någonstans i världen? Alltså att Israel ska frysas ut i alla sammanhang?

Det är dessutom en argumentering som faller på sin egen orimlighet. Exempelvis kan nämnas att Norge har officiellt beslutat sig för samröre med en internationell terroristorganisation, Hamas, i trots mot ett tväreuropeiskt beslut. Men Sverige anger inte Norge som skäl för att dra in vårt deltagande i övningen – trots att Norge nu knappast kan anses bidra i en fredsbevarande roll när man trotsar världsopinionen och aktivt uppmuntrar ena parten i en konflikt – därtill en konflikt där Israel är motparten och just Israels närvarande anges som skäl för Sverige att dra sig ur övningen.

Politisk vinning
Likaså pågår i Storbritannien ett inhemskt terrorkrig och landet är engagerat i strider i såväl Afghanistan som Irak, men Sverige påpekar inte Storbritanniens krigsföring som skäl till att man drar sig ur den gemensamma övningen. Det finns all anledning att ifrågasätta Storbritanniens roll i eventuella fredsbevarande operationer om samma argument används – vilket det måste göra om man inte ämnar särbehandla en enda av världens alla stater, Israel. Att bland andra Italien också medverkat i Irak tycks inte heller ha påverkat det svenska beslutet – värdlandet Italiens trovärdighet i framtida fredsbevarande operationer har inte ifrågasatts av Sverige. Endast Israels deltagande har ifrågasatts.

Tidsmässigt kommer beslutet olyckligt nära åminnelsedagen för alla de judar och andra som industrimässigt mördades i ett Europa som för 60 år sedan vägrade att samarbeta tvärnationellt för att sätta stopp för tyranni och för att uppmuntra samexistens. Idag gör Sverige precis likadant. Just tajmingen är det mest olyckliga som tänkas kan – det är svårt att tro att tiden var medvetet valt. Å andra sida är det också svårt att tro att man drar sig ur fredsbevarande insatser av hänsyn till politiska vinningar.

Etiketter: , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer